Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41319
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Переддипломна практика"
Authors: Школенко, Оксана Борисівна
Keywords: практика
диплом
дипломне проектування
економіка
звіт
Issue Date: 9-Oct-2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана практика є обов’язковою для підготовки бакалаврів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітньо-професійна програма «Підприємницька діяльність в авіації») під час якої студенти поглиблюють та закріплюють набуті теоретичні знання, формують сукупність практичних вмінь та навичок, а також ознайомлюються безпосередньо на підприємствах авіаційного бізнесу з роботою даної бізнес-структури. Переддипломна практика є заключною ланкою практичної підготовки студентів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41319
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри економіки та бізнес-технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
переддиплом.практика программа.pdf764.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.