Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41246
Title: Навчально- методичний комплекс навчальної дисципліни "Іноземна мова спеціальності "
Other Titles: Учебно методический комплекс учебной дисциплины «Иностранный язык специальности»
Educational and methodical complex of the discipline "Foreign Language for specialty"
Authors: Анпілогова, Тетяна Володимирівна
Анпилогова, Татьяна Владимировна
Anpilohova, Tetiana
Keywords: компанія та її діяльність
кадрове забезпечення
переговори
звіти
зустрічі
company and its activity
negotiations
reports
meetings
staffing
компания и ее деятельность
переговоры
отчеты
заседания
кадровое обеспечение
Issue Date: 2020
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Abstract: Метою викладання дисципліни “Іноземна мова спеціальності” є набуття студентами навичок спілкування іноземною мовою на професійному рівні, що необхідно при виконанні професійних обов’язків. Програма розрахована для студентів 2-3 курсів освітньо-професійних програм: «Підприємницька діяльність в авіації», «Підприємництво та бізнес-технології», «Митна та біржова справа» The purpose of the Foreign Language for specialty course is to provide students with the skills to speak a foreign language at a professional level, which is necessary in the course of their professional activity. The curriculum is intended for students of the 2-3 years of study on educational and professional programs: "Entrepreneurship in Aviation", "Entrepreneurship and Business Technologies", "Customs and Exchange" Целью преподавания дисциплины "Иностранный язык специальности" является приобретение студентами навыков общения на иностранном языке на профессиональном уровне, что необходимо при выполнении профессиональных обязанностей. Программа рассчитана на студентов 2-3 курсов образовательно-профессиональных программ: «Предпринимательская деятельность в авиации», «Предпринимательство и бизнес-технологии», «Таможенное и биржевое дело»
Description: Навчальний матеріал дисципліни “Іноземна мова спеціальності ” структурований за модульним принципом і складається з 4 навчальних модулів, а саме модуля №1 " Компанія : профіль, структура, діяльність" , модуля №2 " Обмін інформацією:звіти, засідання, переговори", модуля №3 "Опис тенденцій: планування, кадрові зміни, порівняння ", модуля №4 " Відрядження: подорожі, розв’язання проблем" кожен з яких є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальних дисциплін, засвоєння яких передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41246
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри іноземних мов за фахом

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
іноземна мова спеціальності 076.pdf730.08 kBAdobe PDFView/Open
scan458.pdf393.59 kBAdobe PDFView/Open
scan459.pdf290.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.