Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41226
Title: Технологія створення мультимедійного навчального ресурсу з англійської мови
Authors: Венцко, Христина Богданівна
Keywords: навчальні системи
прототип
дипломна робота
Issue Date: Feb-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Венцко Х.Б. Технологія створення мультимедійного навчального ресурсу з англійської мови. - Дипломна робота на здобуття ступеня магістр спеціальності "Видавництво та поліграфія". - Національний авіаційний університет. - Київ, 2020. - 84с.
Abstract: Мeтa дипломної роботи – розробити мультимедійний навчальний ресурс з англійської мови. Об’єкт дослідження: концептуально-методологічні основи створення та використання мультимедійних навчальних ресурсів. Пpeдмeт дослідження: технологія створення мультимедійного навчального ресурсу з англійської мови. Для досягнення мети дипломної роботи були поставлені такі задачі: 1. Аналіз термінологічного апарату дослідження. 2. Теоретичні основи навчання англійської за допомогою мультимедійних навчальних ресурсів. 3. Визначення специфіки мультимедійних навчальних ресурсів. 4. Аналіз існуючих аналогів навчальних ресурсів. 5. Аналіз етапів розробки мультимедійних навчальних ресурсів. 6. Аналіз методів та засобів при розробці мультимедійних навчальних ресурсів. 7. Розробка концепції та практична реалізація мультимедійногонавчального ресурсу. 8. Прототипування мультимедійного навчального ресурсу, дизайн ресурсу та його верстка. Методи дослідження.Для вирішення визначених завдань та досягнення мети використовувався комплекс взаємодоповнюючих методів дослідження, зокрема: теоретичні: синтез, узагальнення й концептуалізація – для формулювання основних теоретичних засад створення концептуально моделі мультимедійного навчального ресурсу; методи структурного аналізу – при розгляді видо-типологічної класифікації та стилів навчального ресурсу; методи порівняльного аналізу – при огляді існуючих мультимедійних навчальних ресурсів з англійської мови; методи порівняльного та системного аналізу наукових джерел для з’ясування основних складових мультимедійного навчального ресурсу; порівняння та зіставлення різних програмних забезпечень реалізації мультимедійного навчального ресурсу; специфічні наукові: проектування та створення концепції для розробки мультимедійного навчального ресурсу з англійської мови.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плогіат 2019-2020р.р. навчальному році" . - Керівник проекту: кандидат технічних наук, доцент Шибицька Наталя Миколаївна
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41226
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти ОС "Магістр" 215M 2020р

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Венцко.pdf"Технологія створення мультимедійного навчального ресурсу з англійської мови"4.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.