Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41209
Title: Тлумачення терміна "журналістика даних" у зарубіжних медіадослідженнях: компаративний аналіз
Authors: Ліченко, Анна Дмитрівна
Keywords: журналістика даних
data journalism
Issue Date: 25-Apr-2018
Publisher: Інститут журналістики КНУ імені Т.Г. Шевченка
Citation: Ліченко А.Д. Тлумачення терміна "журналістика даних" у зарубіжних медіадослідженнях: компаративний аналіз // Медіапростір: проблеми і виклики сьогодення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (Київ, 25 квітня 2018 р.). — К. : Інститут журналістики, 2018. — 75— 79 с.
Abstract: Проникнення сучасних цифрових технологій у медійну сферу посприяло активному освоєнню нових способів подачі інформації, які базуються на обробцізначних обсягів даних та їхній конвертації у максимально доступнудля аудиторії форму. Журналістика даних є однією із галузей мас-медійної діяльності, яка творить контент задопомогою цифр (у найширшому тлумаченні). У вітчизняній науці про соціальні комунікації понятійно-категоріальний апарат data-журналістики мало розроблений. З огляду на це актуальним є окреслення основних підходів до тлумачення журналістики даних у закордонних медіадослідженнях.
Description: Компаративний аналіз дефініцій терміна "журналістика даних" засвідчив, що більшість дослідників розглядають data-журналістику як багатоетапний процес, що включає в себе щонайменше три шаблі: збір і систематизація даних; 2) аналіз даних; 3) візуалізація. Таким чином, журналістика даних — це галузь журналістики, особливістю якої є творення суспільно значущого контенту на основі аналізу big data та open data, а також візуальне представлення проаналізованих даних в максимально зрозумілій для реципієнта формі.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41209
Appears in Collections:Матеріали конференціЇ (тези доповідей) кафедри журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lichenko_tezy.pdf354.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.