Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41205
Title: Удосконалення способу контролю стану атмосферного повітря
Other Titles: Improvement of method of control of the state of atmospheric air
Authors: Ісаєнко, Володимир Миколайович
Маджд, Світлана Михайлівна
Фролов, Валерій Федорович
Дмитруха, Тетяна Іллівна
Keywords: біотестування
атмосферне повітря
атмосферні опади
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Видання Кременчуцького національного університету
Citation: Ісаєнко В.М. Удосконалення способу контролю стану атмосферного повітря / В.М. Ісаєнко, С.М. Маджд, В.Ф. Фролов, Т.І. Дмитруха // Вісник Кременчуцького національного університету. – 2019. – №6 (119). – С. 43–48.
Series/Report no.: технічні науки;
Abstract: Удосконалено спосіб контролю забруднення атмосфери поблизу підприємств цивільної авіації за рахунок оцінки стану проб дощу та снігу. Показано, що запропонований спосіб контролю відноситься до галузі еколо-гічної оцінки довкілля через біотестування атмосферних опадів, як індикаторів забруднення атмосфери, на підставі реакції тест-організмів і може широко використовуватись при проведенні моніторингових дослі-джень. Знайдені шляхи, що дозволяють забезпечити спрощення проведення контролю атмосфери за допомо-гою загальновизнаних в Україні і в міжнародній практиці методів біотестування. Вивчена можливість засто-сування тест-об'єктів для оцінки стану атмосферних опадів. Представлена методика та наведені результати експериментальних досліджень проб дощу та снігу, відібраних поблизу підприємств з експлуатації та ремонту авіаційної техніки. Встановлено чітку залежність зменшення токсичності проб опадів з віддаленням від дже-рела забруднення. Визначено, що смертність дафній та пригнічення росту корінців фітотестів також залежить і від терміну часу, впродовж якого опади перебували під дією забруднення.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41205
ISSN: 1995–0519
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях співробітників кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття.pdf433.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.