Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41198
Title: Навчально - методичний комплекс з дисципліни "Гроші і кредит" для спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 075 «Маркетинг» , 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 «Економіка»
Authors: Янчук, Марина Борисівна
Keywords: гроші
кредит
Issue Date: 2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Янчук М.Б. Навчально - методичний комплекс з дисципліни "Гроші і кредит" для спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 075 «Маркетинг» , 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 «Економіка». НАУ, 2017
Abstract: Навчальну програму дисципліни «Гроші і кредит» розроблено на основі освітньо-професійної програми та навчальних планів: № НБ-6-071/16, НБ-6-075/16, НБ-6-076/16, НБ-6-076/16, НБ-6-051/16 підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальностями: 071 «Облік і оподаткування» та спеціалізацією «Облік і аудит»; 075 «Маркетинг» та спеціалізацією «Маркетинг»; 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та спеціалізацією «Підприємницька діяльність в авіації»; 051 «Економіка» та спеціалізаціями: «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка», «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)» та відповідних нормативних документів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41198
Appears in Collections:Навчально - методичні комплекси кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!01_ ГіК_НП.pdf800.95 kBAdobe PDFView/Open
!02_ГіК_РНП_С.pdf980.11 kBAdobe PDFView/Open
Метод. ук. вивч. дис. Г і кр. .pdf740.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.