Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41197
Title: Навчально - методичний комплекс з дисципліни "Фінанси" для спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 «Економіка»
Authors: Гаврилко, Тетяна Олександрівна
Keywords: фінанси
Issue Date: 2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Гаврилко Т.О. Навчально - методичний комплекс з дисципліни "Фінанси" для спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 «Економіка», НАУ, 2019
Abstract: Навчальна програма навчальної дисципліни “ Фінанси” розроблена на основі “Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз. Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузях управління та адміністрування, соціальних та поведінкових наук. Мета дисципліни: формування базових знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- і мікрорівнях як теоретичної основи фінансової політики і розвитку фінансової системи держави.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41197
Appears in Collections:Навчально - методичні комплекси кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!01_ФІН_НП.pdf802.46 kBAdobe PDFView/Open
!02_ФІН_РНП_С.pdf942.64 kBAdobe PDFView/Open
Фінанси _МР _СРС.pdf389.26 kBAdobe PDFView/Open
Фінанси_КЛ.pdf564.52 kBAdobe PDFView/Open
Фінанси_МКР1.pdf413.51 kBAdobe PDFView/Open
Фінанси_МР_ПРЗ.pdf395.58 kBAdobe PDFView/Open
Фінанси_Т.pdf458.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.