Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41114
Title: Технічна творчість як спосіб подолання стереотипності діяльності
Other Titles: Тechnical creativity as a way to overcome stereotyped activities
Техническое творчество как способ преодоления стереотипности деятельности
Authors: Доценко, Людмила Василівна
Доценко, Людмила Васильевна
Dotsenko, Ludmila
Keywords: творчість
технічна творчість
норма
стереотипи
творчество
техническое творчество
стереотипы
creativity
technical creativity
rate
stereotypes
Issue Date: 2013
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Доценко Л.В. Технічна творчість як спосіб подолання стереотипності діяльності / Л. Доценко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія. – Київ, 2013. – Вип. 4. – С.70-76
Abstract: Творчість взагалі та технічна творчість зокрема є засобом виходу за межі норм прийнятих відносно даної діяльності і тим самим створення якісно нового не стереотипного продукту. Найвищим рівнем технічної творчості є винахідництво. Творчество вообще и техническое творчество частности является средством выхода за пределы норм принятых в отношении данной деятельности и тем самым создание качественно нового не стереотипного продукта. Наивысшим уровнем технического творчества есть изобретательное творчество. Creativity in general and technical creativity in particular is a way out beyond the accepted norms regarding this activity and thus a qualitatively new to creativity in general and technical creativity in particular is a way out beyond the accepted norms regarding this activity and thus a qualitatively new product is not stereotypical. The highest level of technical creativity is innovation.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41114
Appears in Collections:Наукові статті кафедри педагогіки та психології професійної освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.