Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41110
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Основи менеджменту»
Other Titles: Educational-methodical complex of the discipline "Fundamentals of Management"
Учебно-методический комплекс дисциплины «Основы менеджмента»
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Biliavskiy, Valentyn Mikolayevich
Белявский, Валентин Николаевич
Keywords: принципи менеджменту
практики менеджменту
технологія менеджменту
функції менеджменту
Issue Date: 2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Series/Report no.: Індекс;РБ-7-073/19-2.1.9
Індекс;РБ-12-073/19-2.1.9
Abstract: Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх фахівців сучасного управ¬лінського мислення та системи спеціальних знань у сфері менеджменту, розуміння концепту¬альних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.
Description: Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - ознайомлення студентів першого курсу з Державними стандартами вищої освіти в Україні; - вивчення сутності основних понять і категорій менеджменту та управління; - ознайомлення студентів із загальними принципами управління; - вивчення системи методів управління; - ознайомлення зі змістом процесів та технологіями управління; - вивчення загальних та конкретних функцій менеджменту.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41110
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП ОМ 19.pdfРобоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту»311.18 kBAdobe PDFView/Open
КТП_ОМ.pdfКалендарно-тематичний план вивчення дисципліни «Основи менеджменту»105.72 kBAdobe PDFView/Open
ПСЗ_ОМ.pdfПрактичні ситуаційні задачі з дисципліни «Основи менеджменту»177.15 kBAdobe PDFView/Open
Література ОМ.pdfСписок рекомендованої літератури з дисципліни «Основи менеджменту»126.02 kBAdobe PDFView/Open
СРС ОМ.pdfМетодичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи менеджменту»177.6 kBAdobe PDFView/Open
Титулка ОМ.pdfТитульний лист «Основи менеджменту»152.39 kBAdobe PDFView/Open
МРКР ОМ.pdfМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт (заочна форма навчання)128.49 kBAdobe PDFView/Open
МРПР_ОМ.pdfМетодичні рекомендації щодо виконання практичних занять з дисципліни «Основи менеджменту»221.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.