Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41074
Title: Роль соціальних мереж в організації інформаційної діяльності Національного авіаційного університету
Other Titles: A role of social networks is in organization of informative activity of the National aviation university
Роль социальных сетей в организации информационной деятельности Национального авиационного университета
Authors: Литвинська, Світлана Віталіївна
Свірко, Марія
Шаран, Яна
Keywords: інформація
комунікація
соціальні мережі
контент
інформаційна діяльність
Issue Date: 2019
Publisher: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Citation: Литвинська С., Свірко М., Шаран Я. Роль соціальних мереж в організації інформаційної діяльності Національного авіаційного університету / С. Литвинська, М. Свірко, Я. Шаран //// Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і перспективи: матеріали ІV Всеукраїн. наук.-практ. конф., м. Полтава, 21 листопада 2019 р. / редкол.: І.Г. Передерій, О.Є. Гомотюк та ін. Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С.230–233.
Abstract: У статті проаналізовано роль соціальних мереж в організації інформаційної діяльності Національного авіаційного університету. Виявлено характерні для цього виду критерії добору інформації та формату її подання. Узагальнено результати використання соціальних мереж під час вступної кампанії 2019 р.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41074
Appears in Collections:Наукові статті викладачів кафедри історії та документознавстваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.