Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40969
Title: Порівняльна характеристика простого речення в англійській та українській мовах
Authors: Фугело, Д.В.
Keywords: англійська мова
українська мова
просте речення
граматика
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Plateforme scientifique europeenne
Citation: Фугело Д.В. Порівняльна характеристика простого речення в англійській та українській мовах. Problemes et perspectives d'introduction de la recherche scientifique innovante: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des materiaux de la conference scientifique et pratique internationale (Vol. 6), 29 novembre, 2019. Bruxelles, Belgique: Plateforme scientifique europeenne. С. 16-17.
Abstract: асифікаційних ознак. Речення - це єдине окреме висловлювання, що має свою інтонаційну та смислову завершеність. Реченням є слово або група слів, організованих за правилами граматики, що передають певне повідомлення, питання, оклик або заклик до певної дії. Речення, як англійської, так і української мови, в залежності від того, скільки граматичних основ (а саме сполучення підмета та присудка) вживається в ньому, поділяються на прості та складні речення. Просте речення – це речення, що складається з одного або кількох граматично поєднаних слів, які виражають закінчену думку. Простим називається речення, в якому є тільки одна граматична основа (предикативний центр). Просте речення англійської та української мов може бути як повним, так і неповним. Повними називаються речення, у яких наявні всі головні та другорядні члени речення, необхідні для завершеності будови й повноти вираження значення. Наприклад: «Коло хат зеленіють густі старі садки.». Неповними називаються такі речення, у яких пропущений головний або другорядний член речення, проте є зрозумілим із контексту або ситуації мовлення.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40969
ISBN: 978-617-7171-89-7
Appears in Collections:Наукові публікації студентів кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
публікації Головня, Кривенко, Фугело-pages-17-18.pdf1.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.