Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40846
Назва: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Екологічна біотехнологія"
Інші назви: Educational and methodological complex of the discipline "Ecological biotechnology"
Учебно-методический комплекс дисциплины «Экологическая биотехнология»
Автори: Ястремська, Лариса Сергіївна
Поштаренко, Анна Віталіївна
Yastremska, Larysa Sergiivna
Poshtarenko, Anna Vitaliivna
Ястремская, Лариса Сергеевна
Почтаренко, Анна Витальевна
Ключові слова: природоохоронні біотехнології
відновлення забрудненного довкілля
очищення стоків
утилізації твердих відходів
environmental biotechnology
restoration of polluted environment
sewage treatment
solid waste deviations
Дата публікації: 2019
Видавництво: НАУ
Бібліографічний опис: Ястремська Л.С. Навчально-методичний комплекс дисципліни "Екологічна біотехнологія"/ Л.С. Ястремська, А.В. Поштаренко // К.: НАУ. - 2019
Короткий огляд (реферат): Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Екологічна біотехнологія» розроблено на основі освітньої програми та робочих навчальних планів №РМ-3-162/19, №РМ-12-162/19 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія», освітньо-професійної програми «Екологічна біотехнологія та біоенергетика». Мета дисципліни - надання майбутнім фахівцям в галузі біотехнології теоретичних знань та практичних умінь щодо застосування біотехнологічних методів для захисту довкілля та біобезпеки суспільства. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:збереження природної екологічної рівноваги при отриманні безпечними методами екологічно чистого продукту; уникнення негативного впливу на довкілля;застосування природоохоронних технологій для відновлення забрудненного довкілля; утилізація і знешкодження нових небезпечних відходів біотехнологічними методами.
The educational and methodological complex of the discipline "Ecological biotechnology" is developed on the basis of the educational program and and working curriculum №РМ-3-162 / 19, №РМ-12-162 / 19 of preparation of applicants for higher education of the master's degree in the specialty 162 "Biotechnology and Bioengineering ”, an educational and professional program “ Ecological Biotechnology and Bioenergy ”. The purpose of the discipline is to provide future biotechnology professionals with theoretical knowledge and practical skills to apply biotechnological methods to protect the environment and biosafety of society. The objectives of the study of the discipline are: preserving the natural ecological balance while obtaining safe methods of environmentally friendly product; avoidance of negative impact on the environment, application of environmental technologies for the recovery of polluted environment; disposal and disposal of new hazardous wastes by biotechnological methods.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40846
Розташовується у зібраннях:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри біотехнологіїУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.