Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40706
Назва: Сучасне програмування. Частина 2. Модуль 3,4,5
Інші назви: Современное программирование. Модули 3,4,5
Modern programming. Modules 3,4,5
Автори: Азарсков, Валерій Миколайович
Гаєв, Євген Олександрович
Gayev, Yevgen
Azarskov, Valeriy
Ключові слова: програмування
математика
MATLAB
Дата публікації: 15-вер-2016
Видавництво: Національний Авіаційний Університет
Бібліографічний опис: Складні типи даних та алгоритми, інтелектуальні програми
Короткий огляд (реферат): Ця друга частина підручника з програмування призначена для студентів першого року навчання та веде студентів далі, до оволодіння сучасним структурним програмуванням використовучи програмне і математичне середовище MATLAB. Висвітлено діалогові та GUI-програми, нові та складні типи даних (комірки, структури, зображення, звук, хендли тощо) задля реалізації складних алгоритмів і програм (анімації, перепорядкування числових та текстових масивів, рекурсії, фракталів, вейвлет функції Дебєши тощо). Створені програми аналізуються “експериментально” та теоретично щодо їх поведінки із зростанням складності завдання. Студент отримує теоретичний і практичний багаж, достатній для власної складної і красивої курсової роботи (модуль 5). Контрольні питання і лабораторні завдання закріплюють практичні навички студентів. Для студентів молодших курсів, що навчаються за спеціальністю „Системна інженерія” та іншими спеціальностями інформаційних технологій.
This second part of the programming manual is intended for first-year students and leads students further to master modern structural programming using the MATLAB software and mathematical environment. Dialogues and GUI programs, new and complex data types (cells, structures, images, sound, handles, etc.) are highlighted for the implementation of complex algorithms and programs (animation, rearrangement of numeric and text arrays, recursions, fractals, Debesha wavelet, etc.). Created programs are analyzed "experimentally" and theoretically about their behavior with increasing complexity of the task.The student receives theoretical and practical luggage sufficient for his own complex and beautiful course work (module 5). Control questions and lab assignments reinforce students' practical skills. For undergraduate students studying for specialty "Systems Engineering" and other specialties of information technologies.
Эта вторая часть учебника по программированию предназначена для студентов первого года обучения и ведет студентов дальше, к овладению современным структурным программированием використовучы программное и математическое среду MATLAB. Освещены диалогу и GUI-программы, новые и сложные типы данных (ячейки, структуры, изображение, звук, Хендли т.д.) для реализации сложных алгоритмов и программ (анимации, переподчинении числовых и текстовых массивов, рекурсии, фракталов, вейвлет функции Дебешы т.д.). Созданные программы анализируются "экспериментально" и теоретически по их поведения с ростом сложности задачи.Студент получает теоретический и практический багаж, достаточный для собственной сложной и красивой курсовой работы (модуль 5). Контрольные вопросы и лабораторные задания закрепляют практические навыки студентов. Для студентов младших курсов, обучающихся по специальности "Системная инженерия" и другим специальностям информационных технологий.
Опис: Модуль 3 Другий рівень майстерності програміста 5. Більше цікавих програм структурної парадигми 6. До розумних комп’ютерів: Складні типи даних 7. До розумних комп’ютерів: Складні алгоритми Модуль 4 Третій рівень майстерності програміста 8. До розумних комп’ютерів: Графічні інтерфейси (GUI) 9. Складність алгоритмів та програм Модуль 5 10. Самостійне створення софта (курсові роботи)
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40706
ISBN: 978-617-696-555-8
Розташовується у зібраннях:Підручники та навчальні посібники кафедри аєрокосмічних систем управління

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Гаев-Азарсков_част2.pdfНавчальний посібник "Сучасне програмування". Частина 2 2.37 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.