Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40702
Title: Моніторинг технічного стану магістральних тепломереж із застосуванням сучасних інформаційно-вимірювальних систем
Other Titles: Monitoring of the technical state of the backbone heating systems with the use of modern information-measuring systems
Authors: Ковтун, Світлана Іванівна
Запорожець, Артур Олександрович
Сергієнко, Роман Володимирович
Issue Date: 20-Nov-2019
Citation: Запорожець А.О. Моніторинг технічного стану магістральних тепломереж із застосуванням сучасних інформаційно-вимірювальних систем / С.І. Ковтун, А.О. Запорожець, Р.В. Сергієнко // Збірник доповідей 9-ї Національної науково-технічної конференції «Неруйнівний контроль та технічна діагностика – UkrNDT-2019». - Київ: УТ НКТД. - C. 113-117.
Abstract: Моніторингом навколишнього середовища запропоновано називати систему повтор-них спостережень одного і більше елементів навколишнього природного середовища в просторі і в часі з певними цілями відповідно до раніше підготовленої програми. Основні цілі екологічного моніторингу полягають в забезпеченні системи управління природоохоронної діяльності своєчасною та достовірною інформацією, що дозволяє: оцінити показники стану та функціональної цілісності екосистем; виявити причини зміни цих показників і оцінити наслідки таких змін, а також визначити коригувальні заходи в тих випадках, коли цільові показники екологічних умов не досягаються; створити передумови для визначення заходів щодо виправлення негативних ситуацій, що можуть бути створені, до того, як буде завдано шкоди.
Description: 1. Ващишак І. Р. Аналіз методів контролю технічного стану підземних теплових мереж / І. Р. Ващишак, С. П. Ващишак, О. М. Карпаш, А. В. Яворський // Нафтогазова енергетика. – 2010. – №2(13). – С. 64-69. 2. Бабак В. П. Анализ методов диагностирования технического состояния магистральных теплосетей / В. П. Бабак, А. А. Запорожец, С. И. Ковтун, Р. В. Сергиенко / The Scientific Heritage. – 2017. – №14. – С. 59-66. 3. Аппаратура и метод определения теплопотерь на участках теплотрасс / А.А.Долинский, Л.В. Декуша, Т.Г. Грищенко, Л.И. Воробьев // Інновації. Промисловість, 2007. – № 2. – С. 63-69 4. Haldane D., F. van der Graaf, Lankhorst A.M. A direct measurement system to obtain the thermal conductivity of pipeline insulation coating systems under simulated service conditions // Offshore Technology сonference (Houston, Texas, 3–6 May 1999).– 16 p. 5. Неразрушающий контроль : справочник в 8 т. / под общ. ред. В.В. Клюева. Т. 5: В 2 кн. Кн. 1: В.П. Вавилов. Тепловой контроль. – 2-е изд., испр. – М.: Машиностроение, 2006. – 688 с. 6. Gregory R. Stockton. Advances in Applications and Methodology for Aerial Infrared Thermography // Proc. SPIE 5405, Thermosense XXVI, 124 (April 12, 2004).. 7. Апаратно-програмне забезпечення моніторингу об’єктів генерування, транспортування та споживання теплової енергії: Монографія / В.П. Бабак, В.С. Берегун ін.; за ред. чл.- кор. НАН України В.П. Бабака / - К.: Ін-т технічної теплофізики НАН України, 2016. – 298 с.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40702
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UkrNDT-2019_Conference Materials-pages-115-119.pdf2.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.