Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40234
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Адміністративний менеджмент»
Other Titles: Учебно-методический комплекс дисциплины «Административный менеджмент»
The basic methodological complex of the discipline “Administrative management”
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Biliavskiy, Valentyn Mikolayevich
Белявский, Валентин Николаевич
Keywords: технологія адміністративного менеджменту
організовування праці підлеглих
мотивування працівників
адміністративні методи управління
Issue Date: 2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Series/Report no.: Індекс;Н7-6.030601-1/11-3.1.2.6
Індекс;Р7-6.030601-1/11-3.1.2.6
Індекс;РБ-12-6.030601-2/12-3.1.2.6
Abstract: Метою викладання дисципліни є формування у студентів сучасного мислення та спеціальних знань у галузі адміністративного менеджменту, розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій підвищення ефективності управління організаційними структурами, завдяки правильному використанню менеджерами різних рівнів принципів та інструментів адміністрування, створення цілісної системи адміністративного управління організацією.
The purpose of teaching the discipline is to form students with modern thinking and special knowledge in the field of administrative management, the discovery of modern scientific concepts, concepts, methods and technologies to improve the management of organizational structures, through the correct use of managers of different levels of administration principles and tools, creating a coherent system of administrative management of the organization.
Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов современного мышления и специальных знаний в области административного управления, раскрытия современных научных концепций, понятий, методов и технологий повышения эффективности управления организационными структурами, благодаря правильному использованию менеджерами различных уровней принципов и инструментов администрирования, создание целостной системы административного управления организацией .
Description: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують сучасне економічне мислення фахівця в області управління.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40234
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_АМ_НП.pdfНавчальна програма з навчальної дисципліни «Адміністративний менеджмент»354.75 kBAdobe PDFView/Open
02_АМ_РНП_С.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Адміністративний менеджмент» (стаціонар)619.21 kBAdobe PDFView/Open
03_АМ_РНП_З.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Адміністративний менеджмент» (заочна форма навчання)463.86 kBAdobe PDFView/Open
05_АМ_КТП.pdfКалендарно-тематичний план вивчення дисципліни «Адміністративний менеджмент»290.32 kBAdobe PDFView/Open
07_АМ_МР_ПЗ.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять «Адміністративний менеджмент»500.34 kBAdobe PDFView/Open
08_АМ_МР_КРз.pdfМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Адміністративний менеджмент» (заочна форма навчання)473.62 kBAdobe PDFView/Open
11_АМ_МР_СРС.pdfМетодичні рекомендації щодо виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Адміністративний менеджмент»414.22 kBAdobe PDFView/Open
титульний лист (Адміністративний менеджмент).doc358.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.