Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40078
Назва: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Ділове адміністрування»
Інші назви: Educational-methodical complex of the discipline "Business Administration"
Учебно-методический комплекс дисциплины «Деловое администрирование»
Автори: Білявський, Валентин Миколайович
Bilyavskui, Valentyn
Белявский, Валентин Николаевич
Іванова, Тамара Вікторівна
Ivanova, Tamara
Иванова, Тамара Викторовна
Ключові слова: менеджмент організацій
організаційний інжиніринг
управлінські моделі
ризикозахищеність організації
Дата публікації: 2018
Видавництво: Національний Авіаційний Університет
Серія/номер: Індекс;Н-6-073/16-1.2
Індекс;Р-6-073/16-1.2
Індекс;РМ-12-073/17-2.1.1.1
Короткий огляд (реферат): Метою вивчення дисципліни «Ділове адміністрування» є оволодіння студентами теорією та практикою результативного управління організацією у мінливих умовах соціально-економічного оточення; ознайомлення з теоретичними основами корпоративного управління, інституційними та інформаційними інструментами забезпечення функціонування системи корпоративного управління у вітчизняних підприємствах; оволодіння практичними знаннями та набуття практичних навичок із організації процесу управління змінами; формування належних практичних вмінь і навичок застосування універсального інструментарію розробки та реалізації універсальних проектів з метою досягнення ефективного існування та розвитку організації; формування системи знань з теорії та методології управління якістю; принципів побудови та функціонування систем управління якістю; вивчення нормативно-правових, організаційних та економічних питань щодо управління якістю.
The purpose of studying the discipline "Business Administration" is to master students the theory and practice of effective management of the organization in changing conditions of socio-economic environment; familiarization with the theoretical bases of corporate governance, institutional and information tools to ensure the functioning of the corporate governance system in domestic enterprises; mastery of practical knowledge and practical skills in organizing the process of change management; formation of appropriate practical skills and application of universal tools for development and implementation of universal projects in order to achieve effective existence and development of the organization; formation of a system of knowledge on the theory and methodology of quality management; principles of construction and operation of quality management systems; study of regulatory, organizational and economic issues related to quality management.
Целью изучения дисциплины «Деловое администрирование» является овладение студентами теорией и практикой результативного управления организацией в меняющихся условиях социально-экономического окружения; ознакомление с теоретическими основами корпоративного управления, институциональными и информационными инструментами обеспечения функционирования системы корпоративного управления в отечественных предприятиях; овладение знаниями и приобретение практических навыков по организации процесса управления изменениями; формирование надлежащих практических умений и навыков применения универсального инструментария разработки и реализации универсальных проектов с целью достижения эффективного существования и развития организации; формирование системы знаний по теории и методологии управления качеством; принципов построения и функционирования систем управления качеством; изучение нормативно-правовых, организационных и экономических вопросов по управлению качеством.
Опис: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, щодо проведення прикладних досліджень в сфері економіки та менеджменту підприємств.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40078
Розташовується у зібраннях:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри МЗЕДП

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
титульний лист (Ділове адміністрування).pdfТитульний лист «Ділове адміністрування»499.67 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
01_ ДА_НП_.pdfНавчальна програма з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування»451.47 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
02_ ДА_РНП_С.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування»(стаціонар)582.17 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
03_ДА_РП_З.pdfРобоча програма з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування» (заочна форма навчання)685.39 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
04_ДА_КТП.pdfКалендарно-тематичний план вивчення дисципліни «Ділове адміністрування»217.69 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
06_ДА_МР_ПЗ.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять «Ділове адміністрування»467.91 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
09_ДА_МР_КР.pdfМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Ділове адміністрування» (заочна форма навчання)645.72 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
10_ДА_МР_СРС.pdfМетодичні рекомендації щодо виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Ділове адміністрування»537.48 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.