Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40076
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Методологія прикладних досліджень»
Other Titles: Educational-methodical complex of discipline "Methodology of applied researches"
Учебно-методический комплекс дисциплины «Методология прикладных исследований»
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Biliavskiy, Valentyn Mikolayevich
Белявский, Валентин Николаевич
Keywords: теоретичні методи дослідження
науково-педагогічні кадри
наукові кадри
організація економічних досліджень
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Series/Report no.: Індекс;НМ-7-073-1/20-1.5; НМ-7-073-2/20-1.5.
Індекс;НМ-7-073-1 з/20-1.5; НМ-7-073-2 з/20-1.5.
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь щодо проведення прикладних досліджень в сфері економіки та менеджменту підприємств.
This course is the theoretical basis for a set of knowledge and skills in applied research in the field of economy and enterprise management.
Данная учебная дисциплина является теоретической основой совокупности знаний и умений по проведению прикладных исследований в сфере экономики и менеджмента предприятий.
Description: Метою викладання дисципліни є ознайомлення з методологією наукових досліджень, сформувати вміння застосовувати її у практичній діяльності; організовувати дослідницьку діяльність на підприємстві, організації.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40076
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП МПД 20.pdfРобоча програма навчальної дисципліни «Методологія прикладних досліджень»320.57 kBAdobe PDFView/Open
КТП_МПД.pdfКалендарно-тематичний план вивчення дисципліни «Методологія прикладних досліджень»101.29 kBAdobe PDFView/Open
МРКП МПД 21.pdfМетодичні рекомендації до виконання курсового проєкту з дисципліни «Методологія прикладних досліджень»257.92 kBAdobe PDFView/Open
МРКР МПД.pdfМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт (для студентів ННІІОТ) з дисципліни «Методологія прикладних досліджень»121.06 kBAdobe PDFView/Open
МРПР_МПД.pdfМетодичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Методологія прикладних досліджень»235.3 kBAdobe PDFView/Open
СРС МПД.pdfМетодичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Методологія прикладних досліджень»164.98 kBAdobe PDFView/Open
Титулка _МПД_.pdfТитулка154.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.