Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40058
Title: Показник ізоентропи реального газу
Authors: Капітанчук, Костянтин Іванович
Kapitanchuk, Kostiantyn
Keywords: реальний газ
газодинамічні функції
показник ізоентропи
коефіцієнт стиснення
real gas
gas dynamic functions
isentropic index
compression coefficient
реальный газ
газодинамические функции
показатель изоэнтропы
коэффициент сжатия
Issue Date: 11-Oct-2016
Publisher: Вінницький аграрний університет
Citation: Капітанчук, К.І. Показник ізоентропи реального газу / К.І. Капітанчук // ХVІІ Міжнар. наук.-тех. конф. АС Промислова гідравліка і пневматика, 19-21 жовтня 2016 року, м. Харків: матеріали конференції. – Вінниця: «ГЛОБУС-ПРЕС». – 2016. – С. 129-130.
Series/Report no.: Гідрогазодинаміка;
Abstract: У доповіді представлено основні співвідношення динаміки руху реального газу та газодинамічні функції для його розрахунку. Для реального газу газодинамічні функції залежать не тільки від показника ізоентропи, але і від величини коефіцієнта стиснення, залежності якого від тиску і температури для різних газів неоднакові.
The report presents the main correlation of dynamics of real gas motion and gas dynamic functions for its calculation. For a real gas, the gas-dynamic functions depend not only on the isentropic index but also on the magnitude of the compression coefficient, depending on which pressure and temperature for different gases are different.
В докладе представлены основные соотношения динамики движения реального газа и газодинамические функции для его расчета. Для реального газа газодинамические функции зависят не только от показателя изоэнтропы, но и от величины коэффициента сжатия, зависимости которого от давления и температуры для различных газов неодинаковы.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40058
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МНТК ПГП - 2016 Харьків - 2.PDFтези доповіді1.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.