Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40048
Title: Значення наукового товариства у системі вищої освіти
Authors: Гордієнко, Катерина Олександрівна
Keywords: наукове товариство
вища освіта
Issue Date: 29-Oct-2015
Publisher: Національна академія внутрішніх справ
Citation: Гордієнко К.О. Значення наукового товариства у системі вищої освіти / К.О.Гордієнко // Правові реформи в Україні: реалії сьогодення [Текст] : тези VII Всеукр. наук.-теорет. конф., присвяч. Дню юриста України (Київ, 29 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2015. – Частина 1. – С. 75-76.
Abstract: Нині соціально-економічні процеси, які відбуваються у сучасному суспільстві та регулюються правовими реформами, зміщують акценти і напрямки вищої освіти щодо підготовки студентів. Незаперечною є важливість участі студентства у науковій роботі, активізація їх участі у становленні та розвитку наукових шкіл. Максимально ефективно налагодити цей вид діяльності допомагають студентські громадські структури відповідних вищих навчальних закладів, такі як наукове товариство, яке є добровільним самоврядним неприбутковим формуванням студентів, які мають хист до науково-дослідної роботи та активно нею займаються.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40048
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри авіаційної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гордієнко НТС, 2015.pdf353.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.