Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40018
Title: Урок по научному стилю речи на начальном этапе обучения (проблемы, цели и перспективы)
Authors: Колчанова, Алла Валеріївна
Issue Date: Apr-2019
Publisher: Світові виміри освітніх тенценцій. Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян: Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18 квітня 2019 р. Національний авіаційний університет / за заг. ред. Г. В. Межжеріної, О. Ю. Корчук. – К.: Вид-во НАУ, 2019. – 132 с. (С. 100-103).
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40018
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри філологічних та природничих дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Алла_Колчанова-2019.PDF317.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.