Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39523
Title: Суть методології науки у змісті професійної підготовки психолога
Authors: Хохліна, Олена Петрівна
Keywords: психолог
професійна підготовка психолога
методологія
Issue Date: 23-Apr-2019
Citation: Хохліна О.П. Суть методології науки у змісті професійної підготовки психолога / Хохліна О.П. // Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції «Авіаційна та екстремальна психологія у контексті технологічних досягнень», 23-24 квітня 2019 року, НАУ, Київ
Abstract: Навчальним планом підготовки психолога освітнього ступеня «Магістр» передбачено вивчення дисципліни «Теоретикометодологічні проблеми психології». Розробка змісту дисципліни, мотивування студентів щодо зацікавленого її вивчення передбачає розуміння її суті та місця у системі психологічних знань, навичок та вмінь, які вони здобувають у ВНЗ. Ключовим у змісті зазначеної дисципліни є поняття методології науки. Воно ж повꞌязане з більш широким поняттями наукового пізнання та теорії. Наукове пізнання, результатом якого є знання про навколишній світ і себе, здійснюється на емпіричному та теоретичному рівні. Емпіричне пізнання забезпечує відображення зовнішніх властивостей об’єкта, зовнішніх зв’язків і проявів, досяжних для живого споглядання. Емпіричним шляхом з’ясовується явище, а не його суть. Теоретичне пізнання відбувається при відображенні внутрішніх зв’язків і закономірностей об’єкта, його суті, що з’ясовуються шляхом раціонального опрацювання результатів емпіричного пізнання.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39523
Appears in Collections:Наукові роботи НПП кафедри авіаційної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Хохліна О.П. Методологія....pdf408 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.