Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39513
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Технології прийняття рішень в управлінні складними системами"
Other Titles: Научно-методический комплекс по дисциплине "Технологии принятия решений в управлении сложными системами"
Educational and methodological complex on the subject "Decision-making technologies in the management of complex systems"
Authors: Бочарніков, Віктор Павлович
Keywords: технології
прийняття рішень
системи
системний аналіз
математичне морделюванняч
Issue Date: 2017
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Citation: Дисципліна «Технології прийняття рішень в управлінні складними системами» є теоретичною основою для набуття студентами певної сукупності знань та вмінь, які формують необхідні професійні якості фахівця в області прийняття рішень та управління складними системами різної природи.
Series/Report no.: СМЯ НАУ РП;22.01.08-01-2017
Abstract: викладання даної дисципліни є розкриття сучасних наукових підходів до розуміння процесів прийняття рішень та розв’язання задач аналітичної підтримки прийняття рішень на основі математичного моделювання в умовах невизначеності з метою підвищення ефективності управління складними організаційно-технічними системами.
Description: Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з 2 навчальних модулів
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39513
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри аєрокосмічних систем управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_151_17_Технології прийняття рішень в управлінні складними системами.pdfробоча програма 310.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.