Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39511
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Теорія та практика управління персоналом"
Other Titles: Educational and methodical complex on discipline "Theory and practice of personnel management"
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Теория и практика управления персоналом»
Authors: Машков, Олег Альбертович
Єрмолаєва, Ольга Вікторівна
Keywords: теорія
практика
управління
персоналом
Issue Date: 2017
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Citation: Дисципліна «Теорія та практика управління персоналом» є теоретичною основою для набуття студентами певної сукупності знань та вмінь, які формують необхідні професійні якості фахівця в області управління персоналом.
Series/Report no.: СМЯ НАУ РП;22.01.08-01-2017
Abstract: Метою викладання дисципліни «Теорія та практика управління персоналом» є розкриття сучасних принципів, підходів і методів управління персоналом, а також складними формалізованими та неформалізованими об’єктами різної фізичної природи, - технічними, технологічними, економічними, соціальними, необхідної для вирішення наукових та професійних задач на основі системного підходу та сучасних методів прийняття управлінських рішень.
Методология дисциплины «Теория и практика управления персоналом», розыгрыш основных принципов, подход к методам управления персоналом, а также сложившиеся формально-экономические, экономические и экономические условия, на основании систем и методов обучения принятия управленческих решений.
The methodology of discipline "Theory and practice of personnel management", the drawing of the basic principles, the approach to the methods of personnel management, as well as the existing formal economic, economic and economic conditions, located in the country. on the fundamental systems and methods of teaching curriculum ventures.
Description: Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39511
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри аєрокосмічних систем управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_151_17_Теорія та практика управління персоналом.pdfробоча програма 288.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.