Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39496
Title: Роль екологічної освіти для сталого розвитку туризму в межах природно-заповідних територій
Authors: Бабікова, Катерина Олександрівна
Keywords: екологічна освіта
еколого-освітня діяльність
здоров’я
туристична діяльність
освіта
екологічна свідомість
Issue Date: 16-Sep-2016
Publisher: ТОВ фірма "Планер"
Citation: Бабікова К.О. Роль екологічної освіти для сталого розвитку туризму в межах природно-заповідних територій / К.О. Бабікова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю присвяченої 120 річниці з дня народження М.О. Бернштейна «Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія». – Вінниця, 2016. – С. 148-151.
Abstract: Висвітлено роль екологічної освіти для сталого розвитку туристичної галузі в межах природно-заповідних територій. Встановлено значення еколого-освітньої діяльності для забезпечення підтримки природно-заповідної справи, розвитку еколого-орієнтованих видів туризму, підвищення рівня екологічної свідомості й культури населення та туристів.
Представлена роль экологического образования для устойчивого развития туристической отрасли в пределах природнозаповедных территорий. Установлено значение эколого-образовательной деятельности для обеспечения поддержки природно-заповедного дела, развития экологически ориентированных видов туризма, повышения уровня экологического сознания и культуры населения, а также туристов.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39496
ISBN: 978-617-7330-10-2
Appears in Collections:Матеріали конференцій співробітників кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бабікова К..pdfОсновні тези272.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.