Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39453
Title: Розвиток юридичних клінік в системі правової освіти України
Authors: Хоружа, І.Г.
Keywords: юридичні клініки
правова освіта
Issue Date: 12-Apr-2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Хоружа І.Г. / І.Г. Хоружа // Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень, філософія права: матеріали підсумкової науково-практичної конференції ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, 12 квітня 2019 р. – Київ: НАУ, 2019. – С.71-74.
Abstract: В умовах сучасної євроінтеграції та професіоналізації суспільства гостро постає питання формування юридичної еліти, яка зможе надати висококваліфіковану правову допомогу у складних життєвих ситуаціях. Безумовно, для вирішення цієї проблеми слід покращити рівень навчання майбутніх спеціалістів у галузі права, зокрема практичну складову. Розрив між теорією та практикою в юридичній освіті продовжує зберігатися, оскільки проходження студентами практики на базі органів державної влади та місцевого самоврядування, у приватному секторі економіки є недостатнім для набуття ними належного обсягу професійних компетенцій діяльності у галузі права.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39453
Appears in Collections:Матеріали підсумкової науково-практичної конференції ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Хоружа І.Г..pdf312.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.