Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39317
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЦерковна Оксана Георгіївна-
dc.contributor.authorТкач Н.В.-
dc.contributor.authorВороніна Анна Олександрівна-
dc.contributor.authorTserkovna Oksana-
dc.contributor.authorTkach N.-
dc.contributor.authorVoronina Anna-
dc.contributor.authorЦерковная Оксана Георгиевна-
dc.contributor.authorТкач Н.В.-
dc.contributor.authorВоронина Анна Александровна-
dc.date.accessioned2019-06-06T08:16:05Z-
dc.date.available2019-06-06T08:16:05Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationЦерковна О. Г. Фонтан – як самостійна система в архітектурному середовищі аеропортів / О. Г. Церковна, Н. В. Ткач, А. А. Вороніна // Проблеми розвитку міського середовища. - 2018. - Вип. 1(20). - С. 210-220. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prms_2018_1_26uk_UA
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39317-
dc.description1. Агєєва Г. М. Аеропорти: містобудівні аспекти розвитку / Г. М. Агєєва // Проблеми розвитку міського середовища. - 2016. - Вип. 1. - С. 16-23. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prms_2016_1_5. 2. Агєєва, Г. М. Архітектурне середовище аеропортів: зміна композиційних акцентів / Г. М. Агєєва// Сучасні тенденції розвитку архітектури та містобудування: Всеукр. наук.-техн. конф., 17 листопада 2017 р., Харків: тези. – Харків: ХНУМГ, 2017. – С. 3. Трошкіна О. Потреби людини і комфорт архітектурного середовища / О. Трошкіна // Проблеми розвитку міського середовища. - 2013. - Вип. 10. - С. 135-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prms_2013_10_21. 4. Зеленкова В.А. Малые архитектурные и скульптурные формы в дизайне интерьеров аэровокзалов // Научный журнал Вестник. Национального авиационного университета. - Выпуск 3 (52). – Киев: НАУ, 2012. - С. 119-122. 5. Логістичні концепції розвитку аеропортів: монографія/ за наук. ред. М.Ю. Григорак та Л.В. Савченко. – К.: Логос , 2017. – 384 с. 6. Болотов Г. І. Інтегровані комунікаційні теріторії / Г.І. Болотов // Міське середовище – ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн: Тези доповідей ІІ Міжнар. наук.-практ. конгресу, м.Київ, 15-18 березня 2016 р. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 278 с. 7. Церковна О.Г. Аналіз державних будівельних норм України, що регламентують проектування, будівництво та експлуатацію фонтанів/Церковна О.Г.//Будівельне виробництво: міжвідомчий науково-технічний збірник (технічні науки) – К.: КНУБА, №62/1/2017 – С. 100-107. 8. Обуховська Л. В. Форма фонтанів еволюція, класифікація, тенденції розвитку / Л. В. Обуховська // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2011. - № 2. - С. 60-68.uk_UA
dc.description.abstractАналіз будівництва фонтанів в архітектурному середовищі аеропортів та на прилеглихдоних територіях дозволив визначити фонтан як самостійну систему з вагомими художньо-естетичними якостями гармонізації архітектурного середовища. Фонтани дозволяють суттєво підвищить рівень комфорту перебування пасажирів на території аеровокзалів, та їх психічно-естетичний стан, завдяки доцільному розміщенню, використанню яскравих пластично-декоративних якостей, можливості створення виразних архітектурних акцентів, дивовижної водної феєрії. Сформовано Дерево основних функцій фонтанів в архітектурному середовищі аеропортів та на прилеглих до них територіях.uk_UA
dc.description.abstractАнализ строительства фонтанов в архитектурной среде аэропортов и на прилегающих территориях позволил определить фонтан как самостоятельную систему с весомыми художественноэстетическими качествами гармонизации архитектурной среды. Фонтаны позволяют существенно повысит уровень комфорта пребывания пассажиров на территории аэровокзалов и их психически- эстетическое состояние, благодаря целесообразному размещению, использованию ярких пластически-декоративных качеств, возможности создания выразительных архитектурных акцентов, удивительной водной феерии. Сформировано Дерево основных функций фонтанов в архитектурной среде аэропортов и прилегающих территорий.uk_UA
dc.description.abstractAnalysis of the construction of fountains in the architectural environment of airports and adjacent areas has made it possible to define the fountain as an independent system with significant artistic and aesthetic qualities of harmonizing the architectural environment. Fountains make it possible to significantly improve the level of passenger comfort at the terminals and their mental and aesthetic state, thanks to the expedient placement, the use of bright plastic and decorative qualities, the possibility of creating expressive architectural accents, and an amazing water extravaganza. The tree of the main functions of fountains in the architectural environment of airports and adjacent territories has been formed.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherК.: ЦП «Компринг»uk_UA
dc.relation.ispartofseriesВип. 1(20);-
dc.subjectфонтаниuk_UA
dc.subjectархітектурне середовищеuk_UA
dc.subjectаеропортиuk_UA
dc.subjectсамостійна системаuk_UA
dc.subjectфонтаныuk_UA
dc.subjectархитектурная средаuk_UA
dc.subjectаэропортыuk_UA
dc.subjectсамостоятельная системаuk_UA
dc.subjectfountainsuk_UA
dc.subjectarchitectural environmentuk_UA
dc.subjectairportsuk_UA
dc.subjectindependent systemuk_UA
dc.titleФонтан – як самостійна система в архітектурному середовищі аеропортівuk_UA
dc.title.alternativeФонтан - как самостоятельная система в архитектурной среде аэропортовuk_UA
dc.title.alternativeFountain - as an independent system in the architectural environment of airportsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc725.948 (045)-
dc.speciality192 Будівництво та цивільна інженеріяuk_UA
Appears in Collections:Публікації у наукових виданняхItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.