Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39313
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЦерковна Оксана Георгіївна-
dc.contributor.authorЦерковная Оксана Георгиевна-
dc.contributor.authorTserkovna Oksana-
dc.date.accessioned2019-06-06T07:35:59Z-
dc.date.available2019-06-06T07:35:59Z-
dc.date.issued2018-06-
dc.identifier.citationЦерковна О.Г. Вплив зовнішніх факторів на формоутворення фонтанів / О. Г. Церковна // Сучасні проблеми моделювання : зб. наук. праць. - 2018. - Вип. 12. - С. 156-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cpm_2018_12_28uk_UA
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39313-
dc.description1. Церковна О.Г. Фонтан как единая функционально – эстетическая система// Тези доповідей у Міжнародної науково – практичної конфкркнції «Сучасне місто – проблеми та їх вирішення» - О.: ОДАБА 2017 – С. 101-102 2. Церковна О.Г. Фонтан як самостійна система в архітектурному середовищі аеропортів/ О.Г. Церковна, Н.В Ткач, А.А. Вороніна// Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник / – К.: ЦП «Компринт», 2018. - Вип. 1(20). – С. 210-220 3. Церковна О.Г. Основные функции фонтанов как единой самостоятельной системы// Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (11 квітня 2018 року) – Харків : Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова – С. 75-78 4. Чинь, Франсис Д.К. Архитектура: форма, пространство, композиция/ Франсис Д.К. Чинь; пер. С англ. Е.Нетесовой. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – 399, [17] с.: ил. 5. Спышнов П.А. Фонтаны. Описание, конструкции, расчет. – М.: изд. и 2-я тип. Гос. изд. архитектуры и градостроительства – Образцовая тип. им. Жданова, 1950. – 172 с.: ил. 6. Мандрус В. І. Проектування фонтанних струменів / В. І. Мандрус, В. І. Орел // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 664 : Теорія і практика будівництва. – С. 88–92. – Бібліографія: 3 назви.uk_UA
dc.description.abstractВ роботі досліджуються фонтани як самостійні системи в міському середовищі. Визначено вплив зовнішніх факторів та рельєфних умов місцевості на формоутворення оболонки фонтанів як матеріально – технічних об’єктів.uk_UA
dc.description.abstractВ работе исследуются фонтаны как самостоятельные системы в городской среде. Определено влияние внешних факторов и рельефных условий местности на формообразования оболочки фонтанов как материально - технических объектов.uk_UA
dc.description.abstractIn this paper, fountains are studied as independent systems in an urban environment. The influence of external factors and relief terrain conditions on the shaping of the fountain shell as material and technical objects is determined.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherМДПУ ім. Б.Хмельницькогоuk_UA
dc.relation.ispartofseriesВип. 12;-
dc.subjectфонтаниuk_UA
dc.subjectсамостійни системиuk_UA
dc.subjectформоутворенняuk_UA
dc.subjectміське середовищеuk_UA
dc.subjectфонтаныuk_UA
dc.subjectсамостоятельные системыuk_UA
dc.subjectформообразованиеuk_UA
dc.subjectгородская средаuk_UA
dc.subjectfountainsuk_UA
dc.subjectindependent systemsuk_UA
dc.subjecturban environmentuk_UA
dc.subjectshapinguk_UA
dc.titleВплив зовнішніх факторів на формоутворення фонтанів.uk_UA
dc.title.alternativeВлияние внешних факторов на формообразования фонтанов.uk_UA
dc.title.alternativeInfluence of external factors on form formation of fountains.uk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc514.18:692-
dc.speciality192 Будівництво та цивільна інженеріяuk_UA
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Церковна О.Г. Вплив зовнішніх факторів на формоутворення фонтанів.pdfОсновна стаття2.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.