Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39121
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Комунікативний менеджмент»
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "Communicative management"
Учебно-методический комплекс дисциплины «Коммуникативный менеджмент»
Authors: Данилова, Эльвира Игоревна
Разумова, Катерина Миколаївна
Razumova, Kateryna
Разумова, Екатерина Николаевна
Іванова, Тамара Вікторівна
Ivanova, Tamara
Иванова, Тамара Викторовна
Данілова, Ельвіра Ігорівна
Danilova, Elvira
Keywords: комунікативний менеджмент
ефективні комунікації
бізнес-комунікації
інформаційне суспільство
Issue Date: 2018
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Series/Report no.: Індекс;НБ-6-073/16-2.2.2
Індекс;РБ-6-073/16-2.2.2
Abstract: Навчальна дисципліна «Комунікативний менеджмент» розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз . Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі менеджменту.
The educational discipline "Communicative Management" is developed on the basis of "Methodological instructions for the development and design of educational and work syllabus of disciplines", put into effect by the order of 16.06.2015. №37 / roses. This academic discipline is a theoretical and practical basis of the totality of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of management.
Учебная дисциплина «Коммуникативный менеджмент» разработана на основе «Методических указаний к разработке и оформлению учебной и рабочей учебной программы дисциплин», введенных в действие распоряжением от 16.06.2015р. №37 / роз. Данная учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста в области менеджмента.
Description: Метою викладання дисципліни є формування у студентів цілісного уявлення щодо сутності комунікативного менеджменту як універсальної діяльності з вивчення, проектування, формування та розвитку комунікаційних систем (організації, проекту, бренда, особистості), концепції управління змінами за допомогою комунікаційних моделей, інструментів, технологій, методологій та методики проведення досліджень в сфері управління комунікаціями.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39121
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_КМ_РНП_С.doc.pdfРобоча навчальна програма з Навчальної дисципліни «Комунікативний менеджмент»492.87 kBAdobe PDFView/Open
01_КМ НП_C.doc.pdfНавчальна програма з навчальної дисципліни «Комунікативний менеджмент»327.97 kBAdobe PDFView/Open
03_КМ_РНП_З.docx.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Комунікативний менеджмент»(заочна форма навчання)463.49 kBAdobe PDFView/Open
04_КМ_КТП.pdfКалендарно-тематичний план вивчення дисципліни «Комунікативний менеджмент»391.53 kBAdobe PDFView/Open
06_КМ_МР_ПЗ.doc.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять «Комунікативний менеджмент»848.78 kBAdobe PDFView/Open
10_КМ_МР_СРС.doc.pdfМетодичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з дисципліни "«Комунікативний менеджмент»" 491.48 kBAdobe PDFView/Open
титул_ний_лист_(Комунiкативний_менеджмент).pdfТитульний лист313.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.