Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38973
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням) для галузі знань "Електроніка", напряму підготовки "Електронні пристрої та прилади"
Authors: Пришупа, Юлія Юріївна
Тарнавська, Тетяна Вердіївна
Березнікова, Наталія Іванівна
Keywords: електронні системи
Issue Date: Feb-2019
Publisher: кафедра іноземних мов і прикладної лінгвістики ФЛСК НАУ
Abstract: Навчально-методичний комплекс "Іноземна мова (за професійним спрямуванням) призначен для студентів 4 курсу галузі знань "Електроніка", напряму підготовки 6.050802 "Електронні пристрої та системи" факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікації НАУ. НМК містить навчальну програму та робочу навчальну програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації з самостійної роботи з опанування навчального матеріалу, методичні рекомендації з підготовки студентів до практичних занять, зразки модульних контрольних робіт, тестів, екзаменаційних білетів, комплексних контрольних робіт.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38973
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри іноземних мов та прикладної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_ІМПС_0508_НП.pdfНавчальна програма "Іноземна мова (за професійним спрямуванням" 402 kBAdobe PDFView/Open
02_ІМПС_0508_РНП.pdfРобоча навчальна програма "Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 548.21 kBAdobe PDFView/Open
05_ІМПС_0508_МР_ СРС.pdfМетодичні рекомендації з самостійної роботи студентів290.76 kBAdobe PDFView/Open
06_ІМПЛ_0508_МР_ПРЗ.pdfМетодичні рекомендації з підготовки до практичних занять385.56 kBAdobe PDFView/Open
07_ІМПЛ_0508_Т.pdfЗразок типового тесту288.48 kBAdobe PDFView/Open
09_ІМПС_0508_ЕБ.pdfЗразок екзаменаційного білету289.47 kBAdobe PDFView/Open
10_ІМПС_0508_ККР.pdfЗразок варіанту ККР290.09 kBAdobe PDFView/Open
11_ІМПС_0508_ЗМІСТ.pdfЗміст НМК288.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.