Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38909
Title: Навчально-методичний комплекс з виробничої практики "Організаційно-технологічна практика"
Other Titles: Educational and Methodical complex on-the-job training "Organizational and Technological Training"
Учебно-методический комплекс с производственной практики "Организационно-технологическая практика"
Authors: Савченко, Лідія Володимирівна
Keywords: організаційно-технологічна практика
organizational and technological training
Issue Date: 2017
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Abstract: Навчально-методичний комплекс з виробничої практики" Організаційно-технологічна практика "розроблено на основі навчального плану №НБ - 6 - 073 / 16 підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» та освітньо-професійної програми «Логістика»
Educational and methodical complex on on-the-job training " Organizational and Technological Training" is based on the educational and professional program and Bachelor Curriculum № CB-6-073/16 for Speciality 073 «Management», Educational Professional Program «Logistics»
Учебно-методический комплекс с производственной практики "Организационно-технологическая практика" разработан на основе учебного плана №НБ - 6 - 073 / 16 подготовки специалистов образовательной степени "Бакалавр" по специальности 073 "Менеджмент" образовательно-профессиональной программе "Логистика"
Description: Дана практика є основною для формування сукупності практичних вмінь та навичок, що забезпечують базову підготовку менеджера з логістики і є обов’язковою для підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Логістика». В даному навчально-методичному комплексі описані зміст та завдання практики, правила оформлення звіту та порядок оцінювання студентів / This on-the-job training is fundamental for the formation of a set of practical skills that provide basic training for the logistics manager and is mandatory for the preparation of bachelors on the Educational Professional Program "Logistics". This educational and methodical complex describes the contents and tasks of "Organizational and Technological Training", the rules for carrying out the report and the procedure for assessing students / Данная практика является основной для формирования совокупности практических умений и навыков, обеспечивающих базовую подготовку менеджера по логистике и является обязательным для подготовки бакалавров по образовательно-профессиональной программе «Логистика». В данном учебно-методическом комплексе описаны содержание и задачи практики, правила оформления отчета и порядок оценки студентов.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38909
Appears in Collections:Організаційно-технологічна практика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НП_орг_технолог_ПРАКТ_2К_план2016.docПрограма виробничої практики «Організаційно-технологічна практика»2.38 MBMicrosoft WordView/Open
РСО_2К_орг-технол.практика_план2016.docПоложення про рейтингову систему оцінювання знань та практичних навичок, здобутих студентами під час проходження виробничої практики «Організаційно-технологічна практика»2.33 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.