Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38810
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисциплини "Екологістика"
Other Titles: Робоча навчальна програма навчальної дисципліни "Екологістика"
Authors: Гриценко, Сергій Іванович
Keywords: екологія
утилізація
рециклінг
захисна упаковка
зворотні потоки
вторинні матеріальні потоки
Issue Date: Nov-2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: СМЯ НАУ РНП 11.02.04-01-2018
Series/Report no.: РБ-12-073/16-2.1.20;
Abstract: Анотація до робочої програми навчальної дисципліни Екологістика Індекс (код) програми - РБ-12-073/16-2.1.20 Усього годин 105 кредитів ЄКТС 3,5 Курс - 3 Семестр - 5,6 Розподіл годин (вказати необхідне): Лекції годин 8 (2,6) Лабораторні заняття годин - Практичні заняття (семінари) годин 4 (-,4) Самостійна робота студента годин 93 (10,83) Курсова робота кількість/ обсяг годин - Курсовий проект кількість/ обсяг годин - Контрольні роботи кількість/ обсяг годин 1 8 Домашні завдання кількість/ обсяг годин -/ - Розрахунково-графічна робота кількість/ обсяг годин - Форма підсумкового контролю/семестр Екзамен/6 Мета викладання дисципліни Оволодіння студентами методикою та практикою ефективного управління користуванням, збереженням та поновленням логістичних ресурсів. Завдання вивчення дисципліни Набуття глибоких теоретичних знань з питань концепції, стратегії та тактики екологічної логістики; опанування методичним інструментарію розробки та реалізації завдань екологічної логістики; оволодіння навичками «екологічного» мислення та розробки пропозицій щодо удосконалення логістичних систем з точки зору екологічного впливу; набуття навичок оцінки економічної ефективності логістичних рішень з урахуванням шкідливого впливу на екологію. Назва та номер модуля: кількість 1 Модуль №1 Концептуальні засади екології та природокористування в логістиці. годин 105 Методи навчання Лекції, практичні заняття, самостійна робота Форма навчання (денна, заочна) Заочна Програму розроблено науково-педагогічним працівником Науковий ступінь, вчене звання, посада Доктор економічних наук, професор, професор кафедри логістики
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38810
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри логістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3 курс_Екологістика_НП_ЗВ.docxРобоча навчальна програма навчальної дисципліни "Екологістика"2.69 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.