Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38798
Title: Навчальнно-методичний комплекс навчальної дисципліни "Управління якістю логістичних робіт і послуг"
Other Titles: Educational and methodical complex of educational discipline "Quality Management of Logistics Operations and Services"
Научно-методический комплекс общеобразовательных дисциплин "Управленческая логика и послание"
Authors: Марчук, В.
Keywords: управління якістю
контроль якості
якість товарів
методи оцінювання
система технічного контролю
експертний метод контролю
управління ресурсами
економічна ефективність стандартизації
національна система сертифікації
міжнародна система сертифікації
УкрСЕПРО
сертифікація провайдерів
сертифікація логістичного персоналу
LFA-сертифікація
Issue Date: 1-Sep-2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальну програму дисципліни «Управління якістю логістичних робіт і послуг» розроблено на основі освітньо-професійної програми та навчального плану НБ-6-073/16 підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Логістика» та відповідних нормативних документів.
The curriculum of the discipline "Quality management of logistics work and services" was developed on the basis of the educational and professional program and curriculum of NB-6-073 / 16 for training specialists of the educational degree "Bachelor" in specialty 073 "Management" of the educational and professional program "Logistics" regulatory documents.
Учебную программу дисциплины «Управление качеством логистических работ и услуг» разработан на основе образовательно-профессиональной программы и учебного плана НБ-6-073 / 16 подготовки специалистов образовательного степени «Бакалавр» по специальности 073 «Менеджмент» образовательно-профессиональной программы «Логистика» и соответствующих нормативных документов.
Description: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою формування у студентів системних знань з теорії та методології управління якістю, принципів побудови та функціонування систем управління якістю логістичних робіт і послуг, вивчення нормативно-законодавчих, організаційних та економічних питань з управління якістю логістичних робіт і послуг, ознайомити з основними принципами підтвердження відповідності і процедурами сертифікації логістичних робіт, послуг і персоналу. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - засвоєння теоретичних та методичних основ управління якістю продукції, логістичних робіт і послуг; - опанування економічних проблем управління якістю на сучасному етапі та її вплив на розвиток економіки країни; - засвоєння нормативно-правової бази управління якістю логістичних робіт і послуг; - опанування методичним інструментарієм комплексного рішення задач управління якістю продукції, робіт і послуг на засадах логістики; - оволодіння практичними навичками розробки і управління системою менеджменту якості логістичних робіт і послуг на підприємстві та створення базису для подальшого успішного опанування основних фахових дисциплін у системі підготовки за спеціальністю 073 «Менеджмент».
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38798
Appears in Collections:Управління якістю логістичних робіт і послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.1.32_Управ якістю_НП_план2016.docНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Управління якістю логістичних робіт і послуг»2.33 MBMicrosoft WordView/Open
2.1.31_Управ якістю_РНП_план2016.docРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Управління якістю логістичних робіт і послуг»2.43 MBMicrosoft WordView/Open
2.1.31_Управ_качеством_ННІНО_план2016.docРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Управління якістю логістичних робіт і послуг" ННІНО2.51 MBMicrosoft WordView/Open
2.1.32_Qual_Manag_Log_Oper__Services_Cur2016_S.docSyllabus on subject “Quality Management of Logistics Operations and Services”2.33 MBMicrosoft WordView/Open
2.1.31_Qual_Manag_Log_Oper__Services_Cur2016_CTP.docCourse Training Program on subject “Quality Management of Logistics Operations and Services”2.42 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.