Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38797
Title: Навчальнно-методичний комплекс навчальної дисципліни "Складська логістика та управління запасами"
Other Titles: Educational and methodical complex of educational discipline "Warehouse Logistics and Inventory Management"
Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Складская логистика и управление запасами"
Authors: Марчук, Володимир
Семерягіна, Мірослава
Молчанова, Катерина
Keywords: Інвентаризація
Складські запаси
АВС-аналіз
Логістика постачання
Система управління запасами
Складська мережа
Складське обладнання
Організація розміщення
Складський облік
Проектування складу
Issue Date: 9-Jul-2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальнно-методичний комплекс дисципліни «Складська логістика та управління запасами» розроблено на основі освітньо-професійної програми та навчального плану НБ-6-073/16 підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Логістика» та відповідних нормативних документів.
Educational-methodical complex of the discipline “Warehouse logistics and inventory management” was developed on the basis of the educational and professional program and curriculum of NB-6-073 / 16 training specialists of the educational degree “Bachelor” in the specialty 073 “Management”, the educational and professional program “Logistics” and relevant regulatory documents.
Учебно-методический комплекс дисциплины «Складская логистика и управление запасами» разработан на основе образовательно-профессиональной программы и учебного плана НБ-6-073 / 16 подготовки специалистов образовательного степени «Бакалавр» по специальности 073 «Менеджмент», образовательно-профессиональной программы «Логистика» и соответствующих нормативных документов.
Description: Метою викладання дисципліни є формування знань і навичок з проектування та оцінки систем управління запасами, а також організації та оптимізації системи складування в умовах сучасної економіки. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - проектування та розробка системи управління запасами на підприємстві; - розрахунок показників якості управління запасами продукції; - організація технологічного процесу на складі, як ланки логістичного ланцюга; - оптимізація системи складування з урахуванням специфіки бізнесу та особливостей сучасної економіки.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38797
Appears in Collections:Складська логістика та управління запасами

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.1.19_Склад.лог_та_УЗ_НП.docНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Складська логістика та управління запасами»2.33 MBMicrosoft WordView/Open
2.1.19_Склад.лог_та_УЗ_РНП_план2016.docРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Складська логістика та управління запасами»2.42 MBMicrosoft WordView/Open
2.1.19_СЛУЗ_ННІНО_план2016.docРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Складська логістика та управління запасами" ННІНО2.68 MBMicrosoft WordView/Open
2.1.19_WLaIM_Cur2016_S_1.docSyllabus on subject “Warehouse Logistics and Inventory Management”2.12 MBMicrosoft WordView/Open
2.1.19_WLaIM_Cur2016_CTP.docCourse Training Program on subject “Warehouse Logistics and Inventory Management”297 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.