Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38711
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКулик, Володимир Антонович-
dc.contributor.authorМолчанова, Катерина Михайлівна-
dc.contributor.authorОвдієнко, Оксана Василівна-
dc.date.accessioned2019-05-20T11:33:04Z-
dc.date.available2019-05-20T11:33:04Z-
dc.date.issued2017-04-04-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38711-
dc.descriptionДана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі логістики. Метою викладання дисципліни є оволодіння студентами базових концептуальних уявлень та теоретичних знань філософії і сутності логістики, а також набуття практичних вмінь і навичок логістичного мислення, використання методичного інструментарію виявлення проблем логістики та розробки і реалізації окремих завдань.uk_UA
dc.description.abstractНавчальну та робочу навчальну програми дисципліни «Основи логістики та управління ланцюгами поставок» розроблено на основі освітньо-професійної програми та навчального плану №НБ-6-073/16 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Логістика» та відповідних нормативних документівuk_UA
dc.description.abstractSyllabus and Course Training Program of the discipline "Basics of Logistics and Supply Chain Management" was developed on the base of the educational and professional program and Bachelor Curriculum №CB-6-073 / 16 for the training of higher education graduates of the educational degree "Bachelor" on the specialty 073 "Management" of the Educational Professional Program " Logistics" and related regulatory documentsuk_UA
dc.description.abstractУчебная и рабочая учебная программы дисциплины «Основы логистики и управления цепями поставок» разработаны на основе образовательно-профессиональной программы и учебного плана №НБ-6-073 / 16 подготовки соискателей высшего образования образовательного степени «Бакалавр» по специальности 073 «Менеджмент» образовательно-профессиональной программы « Логистика »и соответствующих нормативных документовuk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectоснови логістикиuk_UA
dc.subjectлогістичні потокиuk_UA
dc.subjectінструментарій логістикиuk_UA
dc.subjectпарадигмами логістикиuk_UA
dc.subjectуправління ланцюгами поставокuk_UA
dc.subjectлогістичні витратиuk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс дисципліни «Основи логістики та управління ланцюгами поставок»uk_UA
dc.title.alternativeEducational and methodical complex of educational discipline «Basics of Logistics and Supply Chain Management»uk_UA
dc.typeWorking Paperuk_UA
dc.specialityЛогістикаuk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри логістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.1.7_ОЛтаУЛП_2017_НП.docНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Основи логістики та управління ланцюгами поставок»2.36 MBMicrosoft WordView/Open
2.1.7_ОЛтаУЛП_2017_РНП.docРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Основи логістики та управління ланцюгами поставок»2.44 MBMicrosoft WordView/Open
2.1.7_ОЛтаУЛП_ННІНО_план2016.docРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Основи логістики та управління ланцюгами поставок» заочна 2.44 MBMicrosoft WordView/Open
2.1.7_BLandSCM_Cur2016_S.docSYLLABUS on «Basics of Logistics and Supply Chain Management»1.89 MBMicrosoft WordView/Open
2.1.7_BLandSCM_Cur2016_CTP.docCOURSE TRAINING PROGRAM on «Basics of Logistics and Supply Chain Management»2.4 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.