Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38711
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Основи логістики та управління ланцюгами поставок»
Other Titles: Educational and methodical complex of educational discipline «Basics of Logistics and Supply Chain Management»
Authors: Кулик, Володимир Антонович
Молчанова, Катерина Михайлівна
Овдієнко, Оксана Василівна
Keywords: основи логістики
логістичні потоки
інструментарій логістики
парадигмами логістики
управління ланцюгами поставок
логістичні витрати
Issue Date: 4-Apr-2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальну та робочу навчальну програми дисципліни «Основи логістики та управління ланцюгами поставок» розроблено на основі освітньо-професійної програми та навчального плану №НБ-6-073/16 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Логістика» та відповідних нормативних документів
Syllabus and Course Training Program of the discipline "Basics of Logistics and Supply Chain Management" was developed on the base of the educational and professional program and Bachelor Curriculum №CB-6-073 / 16 for the training of higher education graduates of the educational degree "Bachelor" on the specialty 073 "Management" of the Educational Professional Program " Logistics" and related regulatory documents
Учебная и рабочая учебная программы дисциплины «Основы логистики и управления цепями поставок» разработаны на основе образовательно-профессиональной программы и учебного плана №НБ-6-073 / 16 подготовки соискателей высшего образования образовательного степени «Бакалавр» по специальности 073 «Менеджмент» образовательно-профессиональной программы « Логистика »и соответствующих нормативных документов
Description: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі логістики. Метою викладання дисципліни є оволодіння студентами базових концептуальних уявлень та теоретичних знань філософії і сутності логістики, а також набуття практичних вмінь і навичок логістичного мислення, використання методичного інструментарію виявлення проблем логістики та розробки і реалізації окремих завдань.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38711
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри логістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.1.7_ОЛтаУЛП_2017_НП.docНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Основи логістики та управління ланцюгами поставок»2.36 MBMicrosoft WordView/Open
2.1.7_ОЛтаУЛП_2017_РНП.docРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Основи логістики та управління ланцюгами поставок»2.44 MBMicrosoft WordView/Open
2.1.7_ОЛтаУЛП_ННІНО_план2016.docРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Основи логістики та управління ланцюгами поставок» заочна 2.44 MBMicrosoft WordView/Open
2.1.7_BLandSCM_Cur2016_S.docSYLLABUS on «Basics of Logistics and Supply Chain Management»1.89 MBMicrosoft WordView/Open
2.1.7_BLandSCM_Cur2016_CTP.docCOURSE TRAINING PROGRAM on «Basics of Logistics and Supply Chain Management»2.4 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.