Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38675
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Проектування логістичних процесів"
Other Titles: Educational and methodical complex of educational discipline "Logistics Processes Designing"
Научно-методический комплекс учебной дисциплины "Проектирование логистических процессов"
Authors: Воловик, Олена Іванівна
Keywords: стратегии проектування процесів
process
процес
Issue Date: 2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Проектування логістичних процесів» розроблено на основі освітньо-професійної програми та навчального плану №НБ-6-073/16 підготовки здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Логістика» та відповідних нормативних документів
Description: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області проектної логістики. Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань з розробки процесів перетворення ресурсів в продукти та послуги, стратегій процесу та їх порівняння, кількісних та якісних методів оцінки ефективності процесу, інструментів проектування процесів, а також навичок з вдосконалення процесу управління ланцюгами постачання на прикладах конкретних організацій та оцінки можливих ризиків та шляхів оптимізації процесів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38675
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри логістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.23_ПроектЛогПроцес_НП_план2016 (2).docнавчальна программа2.32 MBMicrosoft WordView/Open
3.23_Logistics Processes Designing_S_Cur2016.doc2.33 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.