Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38620
Title: Навчальнно-методичний комплекс навчальної дисципліни "Товарознавство в логістиці"
Other Titles: Educational and methodical complex of educational discipline "Commodity Knowledge in Logistics"
Authors: Гриценко, Сергій Іванович
Карпунь, Ольга Василівна
Keywords: Товар
Класифікація товарів
Товарознавча характеристика тари і упаковки
Маркування споживчої тари і упаковки
Асортимент і номенклатура товарів
Оцінка якості товарів
Зберігання товарів
Транспортування товарів
Issue Date: 17-Oct-2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальну та робочу навчальну програми дисципліни «Товарознавство в логістиці» розроблено на основі освітньо-професійної програми та навчального плану №НБ-6-073/16 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Логістика» та відповідних нормативних документів
Description: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області логістики. Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань про науково-теоретичні основи товарознавства та споживчі властивості продукції, які зумовлюють її споживчу цінність і здатність задовольняти потреби споживачів, а також про закономірності їх прояву і збереження.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38620
Appears in Collections:Товарознавство в логістиці / Товарознавство / Товарна структура логістичного ринку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.7_Товарознавство_в_лог_план2016_НП.docНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Товарознавство в логістиці»2.31 MBMicrosoft WordView/Open
3.7_Товарознавство_в_лог_план2016_РНП.docРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Товарознавство в логістиці»2.39 MBMicrosoft WordView/Open
3.7_Товарозн_Л_план2016.docРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Товарознавство в логістиці» заочна2.52 MBMicrosoft WordView/Open
3.7_Commodity_know_in_log_Cur2016_S.docSYLLABUS on «Commodity Knowledge in Logistics»1.88 MBMicrosoft WordView/Open
3.7_Commodity_know_in_log_Cur2016_CTP.docCOURSE TRAINING PROGRAM on «Commodity Knowledge in Logistics»2.58 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.