Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38616
Title: Моделі деформування залізобетону на засадах механіки руйнування
Other Titles: The deformation models of reinforced concrete constructions on the basis of fracture mechanics
Модели деформирования железобетона на основах механики разрушения
Authors: Яковенко, Ігор Анатолійович Яковенко, Игорь Анатольевич Yakovenko, Ihor Anatoliiovych
Keywords: моделі деформування залізобетону, залізобетонні конструкції, залізобетонні складені конструкції, механіка руйнування, функціонал, двоконсольний елемент, розрахункова схема, тріщиностійкість, ширина розкриття тріщин, відстань між тріщинами, жорсткість
модели деформирования железобетона, железобетонные конструкции, железобетонные составные конструкции, механика разрушения, функционал, двухконсольный элемент, расчетная схема, трещиностойкость, ширина раскрытия трещин, расстояние между трещинами, жесткость
deformation models of reinforced concrete, reinforced concrete constructions, reinforced concrete composite constructions, fracture mechanics, functional, two-console element, calculation scheme, crack resistance, width of crack opening, distance between cracks, rigidity
Issue Date: 9-Oct-2018
Publisher: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Citation: Яковенко І.А. Моделі деформування залізобетону на засадах механіки руйнування. – Кваліфікаційна наукова робота на правах рукопису.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» (19 – Архітектура та будівництво). – Національний авіаційний університет, Київ, 2017. У дисертації вирішена проблема тріщиностійкості та жорсткості залізобетону, яка пов’язана з визначенням дійсної ширини розкриття та розвитку різних типів і рівнів тріщин на засадах тонкого інструментарію механіки руйнування, та суттєвим зміненням жорсткості, викликаним тріщиноутворенням, що є вельми необхідними при ефективному проектуванні та розрахунках конструкцій, будівель та споруд із залізобетону. Розроблено нові моделі деформування залізобетону для граничних станів другої групи щодо визначення утворення тріщин, опору розтягнутого бетону між тріщинами, відстані між тріщинами, ширини їхнього розкриття та жорсткості на різних ділянках довільно орієнтованих тріщин. Отримані дослідні дані про характер і ефекти деформування, утворення, розвитку і розкриття нормальних і похилих тріщин у залізобетонних конструкціях; виконані чисельні дослідження та порівняльний аналіз із залученням нормативної методики розрахунку та ПК «Ліра-САПР», які підтверджують ефективність запропонованих моделей.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38616
Appears in Collections:Дисертації та автореферати кафедри комп'ютерних технологій будівництва (архів)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_Yakovenko_05.23.01sec.pdfАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди6.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.