Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38546
Title: РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни «Біотехнології утилізації відходів»
Authors: Ястремська, Лариса Сергіївна Поштаренко, Анна Віталіївна
Keywords: відходи
екобіотехнологія
утилізація відходів
біоконверсія відходів
Біодобрива
Біопестициди
Issue Date: 2016
Publisher: НАУ
Citation: РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА «Біотехнології утилізації відходів» Напрям підготовки: 6.051401 «Біотехнологія» Спеціальність: 7.05140105 " Екологічна біотехнологія та біоенергетика " 8.05140105 " Екологічна біотехнологія та біоенергетика "
Abstract: Робоча навчальна програма дисципліни «Біотехнології утилізації відходів» розроблена на основі навчальної програми дисципліни та "Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін".Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконання студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань і вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового видів контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38546
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
БУВ_РНП_пл2015.pdfРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни «Біотехнології утилізації відходів»468.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.