Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38525
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЯстремська, Лариса Сергіївна-
dc.date.accessioned2019-04-29T08:39:22Z-
dc.date.available2019-04-29T08:39:22Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38525-
dc.description.abstractРобоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Загальна мікробіологія і вірусологія» та «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.15 №37/роз. Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. РСО передбачає використання модульних рейтингових оцінок (поточної, контрольної, підсумкової), а також екзаменаційної або залікової, підсумкової семестрової та підсумкової рейтингових оцінок.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНацыональний авіаційний університетuk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс дисципліни " Загальна мікробіологія і вірусологія "uk_UA
dc.typeWorking Paperuk_UA
dc.speciality162 «Біотехнології та біоенженерія»uk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЗМВ _РНП_С.pdf520.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.