Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38523
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Екологічна біотехнологія»
Authors: Ястремська, Лариса Сергіївна
Поштаренко, Анна Віталіївна
Issue Date: 2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Місце даної дисципліни формує у майбутніх фахівців здатність забезпечити вирішення професійних задач. Отримані теоретичні знання застосовуються на біотехнологічних виробництвах, під час виконання дипломного проекту, у майбутній виробничо-практичній та науково-дослідній роботі. Мета викладання дисципліни є надання майбутнім фахівцям в галузі біотехнології теоретичних знань та практичних умінь щодо застосування біотехнологічних методів для захисту довкілля та біобезпеки суспільства. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:  збереження природної екологічної рівноваги при отриманні безпечними методами екологічно чистого продукту;  уникнення негативного впливу на довкілля;  застосування природоохоронних технологій для відновлення забрудненного довкілля;  утилізація і знешкодження нових небезпечних відходів біотехнологічними методами; У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен набути таких компетентностей:  джерел та типів забруднень довкілля;  шляхів перетворень і біодеструкції забруднень в навколишньому середовищі;  біотехнології очищення стоків та утилізації твердих відходів;  альтернативних продуктів екобіотехнології;  створення та застосування біопестицидів та біодобрив для захисту агрокультур від пошкоджень;  систем біобезпеки при застосуванні біотехнологій
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38523
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЕБ _РП_С_2018.pdf530.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.