Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38499
Title: ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОЇ ПРАКТИКИ
Authors: Марчук, Володимир Єфремович
Семерягіна, Мирослава Миколаївна
Keywords: Економічна практика
База практики
Організація логістичної діяльності
Організаційно-економічне та техніко-технологічне забезпечення логістичної діяльності
Issue Date: 2018
Abstract: Програма та рейтингова система оцінювання економічної практики розроблена на основі робочого навчального плану № РБ-6-073/16 підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Логістика» та відповідних нормативних документів
Description: Основне завдання економічної практики – формування у студентів навичок самостійного пошуку інформації про стан роботи бази практики на ринку, її аналізу та виявлення основних факторів, що обумовлюють фактичний стан діяльності бази практики, розкриття основних тенденцій його розвитку, вивчення логістичних процесів на базі практики, вміння пояснювати їх, та пропонувати науково обґрунтовані висновки і пропозиції щодо удосконалення окремих логістичних процесів або їх взаємодії. Під час проходження практики студенти ознайомлюються з реальними задачами, які потребують вирішення в умовах існуючих інформаційних, нормативних та ресурсних обмежень, формують навички, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу кваліфікації «Менеджер з логістики».
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38499
Appears in Collections:Економічна практика кафедри логістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Екон.практ_НП_план2016.docПрограма економічної практики 2.37 MBMicrosoft WordView/Open
Екон.практ_РСО_план2016.docПОЛОЖЕННЯ про рейтингову систему оцінювання підсумків економічної практики 2.31 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.