Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38380
Title: Синтез алгоритмів налаштування параметрів нейромережевого регулятора авіаційного газотурбінного двигуна
Authors: Єнчев, С.В.
Таку, С.О.
Keywords: регулятор
авіаційний газотурбінний двигун
нейронна мережа
алгоритм
система автоматичного керування
налаштування параметрів
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Наукоємні технології;№ 4(40)
Abstract: Стаття присвячена розробці алгоритмів налаштування параметрів нейромережевого регулятора авіаційного газотурбінного двигуна. Запропоновано алгоритм ініціалізації (попереднього навчання) нейронної мережі, який базується на основі аналізу лінеаризованої моделі першого наближення нейромережевого регулятора авіаційного газотурбінного двигуна. Застосування запропонованого алгоритму дозволяє гарантувати збіжність процесу навчання параметрів нейронної мережі та зменшити сумарну квадратичну похибку навчання у порівнянні з процедурою випадкового вибору початкових значень нейронної мережі більш ніж у 2 рази. Досліджено ефективність застосування алгоритмів навчання нейромережевих регуляторів авіаційних двигунів, що довів переваги застосування методу симплексного пошуку. Результати моделювання системи керування з нейромережевихм регулятором за контуром керування частотою обертання авіаційного газотурбінного двигуна показали ефективність застосування нейронних мереж в задачах багаторежимного керування авіаційними двигунами
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38380
Appears in Collections:Наукові статті кафедри АЕМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Синтез алгоритмів налаштування Єнчев.pdfСтаття850.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.