Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38205
Title: Дидактична експлуатація текстів рецензій у навчанні іншомовного спілкування (на матеріалі сучасної преси)
Other Titles: Didactic exploitation of review texts in teaching a foreign language using contemporary press
Authors: Мельник, Євгеній Юрійович
Слобоженко, Руслан Анатолійович
Keywords: навчання іноземних мов
іншомовна комунікація
усне та писемне мовлення
іншомовна преса
рецензія
лексико-граматичні особливості
композиція
Issue Date: 2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку: електронний збірник наукових праць. – № 2. – Випуск 7. [Електронний ресурс] – К.: ННІМВ НАУ, 2018. – С. 105-119. – Режим доступу: http://imv.nau.edu.ua/images/stories/201812/ukrisvit_0218.pdf
Abstract: У статті висвітлюються основні положення щодо використання автентичних текстів рецензій у навчанні іншомовної комунікації. Увагу акцентовано на лексико-граматичних, стилістичних і композиційних особливостях текстів, які містяться у сучасній франкомовній та англомовній пресі. Проаналізовано зміст і послідовність дій, необхідних для дослідження автентичних зразків і створення іншомовних рецензій за цими зразками. Конкретизовано вплив діяльності з читання та написання зазначених текстів на розвиток когнітивних та мовленнєвих умінь студентів і ефективність навчальної діяльності з оволодіння іншомовним усним та писемним мовленням.
The article deals with the main methods of authentic reviews in teaching communication in a foreign language. The emphasis is on lexicogrammatical, stylistic and compositional features of the texts, which are in the contemporary French & English-speaking press. The authors conducted an analysis of the subject and sequence of events, necessary to research authentic samples and to write reviews in a foreign language under them. They also specified an impact of reading and writing the mentioned texts on the development of cognitive and verbal skills of students and on the effectiveness of learning to master speaking & writing skills in a foreign language.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38205
Appears in Collections:Наукові статті кафедри іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
рецензія_стаття_мельник_слобоженко CORRECTED.docОсновна стаття161 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.