Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38175
Title: Оцінка екологічного впливу нафтопереробного підприємства на навколишнє середовище
Authors: Бойченко, Сергій Валерійович
Пузік, Ольга Григорівна
Топільницький, Петро Іванович
Черняк, Лариса Миколаївна
Романчук, Вікторія Володимирівна
Бабатунд, Олаулова
Каземір, Лейда
Keywords: шкідливі речовини
викиди
вуглеводні
небезпека
нафтопереробний завод
Issue Date: 2016
Publisher: Київський політехнічних університет ім Сікорського
Citation: С.В. Бойченко, О.Г. Пузік, П.І. Топільницький, Л.М.Черняк, В.В. Романчук, О.Бабатунд, Л.Каземир. 2016. Оцінка екологічного впливу нафтопереробного підприємства на навколишнє середовище. Енергетика: економіка, технології, екологія. № 4. DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2016.98453
Abstract: У статті розглянуто і проаналізовано можливий вплив типового нафтопереробного підприємства на навколишнє середовище. Визначено шкідливі речовини, що викидаються в атмосферу на нафтопереробном підприємстві, їх основні джерела та причини викидів у навколишнє середовище. Виконано розрахунок валових викидів шкідливих речовин в атмосферу для підприємста нафтопереробки. Також охарактеризовані технологічні заходи щодо зниження викидів шкідливих речовин та запропоновано основні засоби для зменшення негативного впливу майбутнього нафтопереробного заводу на навколишнє середовище.
Description: 1. Петро Топільницький, Олег Гринишин, Остап Мачинський. Технологія первинної переробки нафти і газу. Підручник для студ. ВНЗ Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2014 – 488 с. 2. Бабаджанова О.Ф., Васійчук В.О. Негативний вплив нафтопродуктів на довкілля // Захист навколишнього середовища. Енергоощадність.Збалансоване природокористування: І міжн. конгрес: зб. мат. – Львів, 2009. – С. 83 –84.]. 3. Ісаєнко В. М., Криворотько В. М., Франчук Г. М. Екологія та охорона навколишнього середовища. Дипломне проектування: Навч. посіб. – К.: Книжне видавництво НАУ, 2006. – 192 с. 4. Енергетична стратегія України на період до2030 року. Розпорядження КМУ від 15.03.200 6, № 145. 5. Бойченко С. В. Раціональне використання вуглевод-невих палив / С. В. Бойченко. – К.: НАУ, 2001. – 216 с. 6. Бойченко С. В. Газ і мастильні матеріали / С. В. Бойченко С. В., В. Г. Моца, О. С. Тітова. – К.: НАУ, 2002. – 188 с. 7. Бойченко С. В. Контроль якості паливно-мастильних матеріалів: навчальний посібник / С. В. Бойченко, Л. М.Черняк, В. Ф. Новікова, Й. А. Любінін, О. В. Полякова, М. В. Курбатова. – К. : НАУ, 2012. – 316 с. 8. Хіммотологія та інженерне забезпечення використання газу і паливно-мастильних матеріалів: навчальний посібник / С.В. Бойченко, Л.М. Черняк, Й.А. Любінін [та ін.]. – К.: НАУ, 2014. – 276 с. 9. Братичак М.М. Технологія нафти і газу / Братичак М.М., Гринишин О.Б. – Львів: В-во НУ «Львівська політехніка», 2002. – 179 с. 10. Вержичинская С.В. Химия и технология нефти и газа / Вержичинская С.В., Дигуров Н.Г., Синицин С.А. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 400 с. 11. Ibragim Asaad M. Ali. Innovative Technological Scheme of Iraq Oils Refining / Ibragim Asaad Ali, Sergii Boichenko, Viktoria Romanchuk, Mariia Boichenko, Olexandr Lazorko // Chemistry & Chemical Technology. – 2014. – Vol. 8. – №. 2. – Р. 219–224. 12. Ибрагим Асаад М. Али. Сравнительный анализ свойств нефтей месторождений Ирака, России и Украины/ Ибрагим Асаад М. Али, Бойченко С. В., Кочирко Б. Ф. // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2013. – № 9. – С. 7–12.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38175
ISSN: 1813-5420
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях співробітників кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
98453-207839-1-SM.pdfОсновна стаття709.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.