Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38008
Title: Особливості розвитку інформаційних технологій в банківській сфері
Other Titles: Особенности развития информационных технологий в банковской сфере
Authors: Казанська, Олена Олександрівна
Казанская, Елена Александровна
Kazanska, Olena
Keywords: банківська послуга
інформаціні технології
електронні гроші
мобільний банкінг
елекронний гаманець
банковская услуга
информационные технологии
электронные деньги
мобильный банкинг
электронный кошелек
Issue Date: Mar-2018
Publisher: Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ
Citation: Казанська О. О. Особливості розвитку інформаційних технологій в банківській сфері / О. Казанська // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та праві: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ, Видавничий центр КНУКіМ, 2018. – 434 с. – С. 181 – 183.
Abstract: Доведено, що з метою підвищення прибутковості банку від проведення міжнародних операцій необхідно впровадження новітніх інформаційних платформ, які нададуть можливість банку знизити чисельність співробітників; витримувати зростання транзакціонного і пікового навантаження на основні системи; запустити безконтактну оплату; впровадити сервіс з непересічними рахунками, які дозволять користувачам зберігати грошові кошти для платежів на окремому рахунку - електронний гаманець, тощо.
Доказано, что с целью повышения прибыльности банка от проведения международных операций необходимо внедрения новейших информационных платформ, которые предоставят возможность банку снизить численность сотрудников; сдерживать рост транзакционной и пиковой нагрузки на основные системы; запустить бесконтактную оплату; внедрить сервис с счетами, которые позволят потребителям банковских услуг хранить денежные средства для платежей на отдельном счете, - электронный кошелек, и др.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38008
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.