Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37985
Title: Бактеріофаги: нова парадигма та переваги перед антибіотиками у лікувально-профілактичних цілях
Authors: Вовк, Оксана Олексіївна
Бойченко, Марія Сергіївна
Матвєєва, Ірина Валеріївна
Жук, Ольга Вікторівна
Бойченко, Сергій Валерійович
Keywords: антибіотики
бактеріофаги
хвороби
лікування
профілактика
Issue Date: 2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Вовк, О. О.; Бойченко, М. С.; Матвєєва, І. В.; Жук, О. В.; Бойченко, С. В. 2017. Бактеріофаги: нова парадигма та переваги перед антибіотиками у лікувально-профілактичних цілях. Наукоємні технології. 2(24). с. 150-157. DOI: 10.18372/2310-5461.34.11613
Abstract: Проведено порівняльний аналіз властивостей препаратів антибіотиків і бактеріофагів. Обґрунтовано перспективи використання бактеріофагів у лікувально-профілактичних цілях. Використані методи: системний аналіз, аналітичний, монографічний, синтез, формалізація, абстрактно-логічний. Багаторічне застосування антибіотиків для лікування різних захворювань привело до виникнення множинної лікарської стійкості бактеріальних штамів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) уже понад 60 % збудників стійкі до основних антибіотиків, а через 10–20 років практично всі набудуть резистентність до антимікробних препаратів. До причин швидкої адаптації мікроорганізмів до антибіотиків можна віднести постійне, безпідставне використання антибіотиків під час самолікування, а також тоді, коли вони не ефективні: ГРВІ, кашель, грип; тотальне використання антибіотиків у сільському господарстві для попередження розвитку захворювань, здатних передаватися людині через продукти харчування; здатність бактерій швидко мутувати і пристосовуватися до різних антибактеріальних препаратів; не повний курс антибіотиків. У цій ситуації гідну альтернативу антибіотикам у терапії безлічі захворювань бактеріального походження здатні скласти бактеріофаги, відкриті майже сторіччя тому. На сьогодні, препарати бактеріофагів застосовують для профілактики та лікування інфекційних уражень шлунково-кишкового тракту; гнійно-запальних захворювань очей, вух, носа, ротової порожнини, горла, легенів; хірургічних інфекцій; опікових ран; урогенітальних інфекцій та інших захворювань. Основні переваги бактеріофагів перед антибіотиками: специфічність (селективність); вони не мають протипоказань; не викликають розвитку резистентності мікроорганізмів; не володіють токсичним, алергічним і тератогенним ефектами, а також можуть застосовуватися в комбінації з іншими препаратами, зокрема з антибіотиками та пробіотиками.
Description: 1. Krasilnikov I. V. Bacteriofhage based preparations: a brief survey of current state and future development/ I. V. Krasilnikov, K. A. Lysko, E. V. Ostrashevskaya, A. K. Lobastova // Сибирский медицинский журнал. — 2011. — Т. 26. — № 2.— С. 33–37. 2. Бондаренко В. М. Новые горизонты бактериофаготерапии // Бюллетень Оренбургского научного центра УрО РАН (электронный журнал). — 2013.— № 4. — С. 1–12. 3. Карпов С. П. Бактерийные и вирусные препараты: учеб. пособие / С. П. Карпов, А. А. Триполитова, В. Н. Новикова [та ін.]; под общ. ред. С. П. Карпова. — Томск : Изд-во ТГУ, 1971. — 308 с. 4. Meader E. Bacteriophage treatment significantly reduces viable Clostridium difficile and prevents toxin production in an in vitro model system / E. Meader [and others] // Anaerobe. — 2010 Dec. — №16(6). — Р. 54–59. 5. Казьянин А. В. Бактериофаги: Опыт производства и применения / А. В. Казьянин, Е. В. Орлова, М. Г. Ефимова, Е. В. Функнер, О. И. Шитова // Фармация. — 2010. — № 3. — С. 36–37. 6. Шитова О. И. Разработка оптимального способа очистки сальмонеллезного бактериофага/ О. И. Шитова, А. В. Казьянин // Вестник Пермской государственной фармацевтической академии. — 2012. — № 9. — С. 252–254. 7. Перетрухина А. Т. Бактерийные и вирусные препараты / А. Т. Перетрухина, Е. И. Блинова. — М. : Академия Естествознания, 2010. — 241 с. 8. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Теоретичні засади управління екологічними ризиками фармацевтичних підприємств / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, К. К. Голубцова // ScienceRise. — №1/4(18). — 2016. — С. 42—47. DOI: 10.15587/2313-8416.2016.59255. 9. Материалы международной научно-практической конференции «Бактериофаги: Теоретические и практические аспекты применения в медицине, ветеринарии и пищевой про¬мышленности» / — Ульяновск: ГСХА им. П. А. Столыпина. — 2013. — Т. II. — 182 с. (http://www.congressbacteriophage.niicmib.ru/part_2.pdf). 10. Elizabeth Kutter. Bacteriophages: Biology and Applications. — Hardcover: CRC Press. — 528 p. (http://www.biomedservice.ru/publish/pr_bacteroaphag es.pdf). 11. Jameel M. Inal. Phage Therapy: a Reappraisal of Bacteriophages as Antibiotics. (https://www.iitd.pan.wroc.pl/files/AITEFullText/51z4 237.pdf). 12. Zhabiz Golkar, Omar Bagasra, Donald Gene Pace. Bacteriophage therapy: a potential solution for the antibiotic resistance crisis. (http://www.jidc.org/index.php/journal/article/downloa d/24518621/994). 13. MD Mathur, S Vidhani, PL Mehndiratta. Bacteriophage Therapy: An Alternative to Conventional Antibiotics (http://japi.org/june2003/U-593.pdf). 14.Timothy K Lu, Michael S Koeris. The next generation of bacteriophage therapy (http://www.rle.mit.edu/sbg/papers/2011_lu_curr_opin _micro.pdf). 15. Гольдфарб Д. М. Бактериофагия / Д. М. Гольдфарб. — М. : Медгиз, 1961. — 299 с. 16. Sanjay Chhibber, Seema Kumari. Application of Therapeutic Phages in Medicine (http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/32283.pdf). 17. Бондаренко В. М. Клинический эффект и пути рационального использования лечебных бактериофагов в медицинской практике / В. М. Бондаренко // Фарматека. — 2011. — №1. — С. 29–34. 18.Aleshkin A. V. Innovative directions for using bacteriophages in the sphere of sanitary and epidemiological welfare of the Russian Federation / A. V. Aleshkin [and others] // Bacteriology. — 2016. — Vol. 1. — №o 1. — P. 22–31. DOI: 10.20953/2500-1027-2016-1-22-31 19.Воробей Е. С. Бактериофаги и их влияние на бактериальные плёнки/ Е. С. Воробей, О. С. Воронкова , И. В. Малиновская, А. И. Винников // Мікробіологія і біотехнологія. — 2013. — № 1. — С. 6–19. 20.Воробєй Є. Лікувально-профілактичні препарати бактеріофагів / Є. Воробєй, О. Воронкова, О. Сірокваша, А. Вінніков. // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2014. — Випуск 64. — С. 52–67. 21.Лазарєв Є. В. Чутливість до антибіотиків та лікувальних препаратів бактеріофагів плівкоутворюючих та неплівкоутворюючих штамів золотистого стафілокока / Є. В. Лазарєв, Є. С. Воробєй, О. С. Воронкова // Вісник проблем біології і медицини. — 2014. — Вип. 3, Том 2 (111). — С. 275–278. 22.Функер Е. В. Микробиологические и технологические аспекты разработки комплексного препарата бактериофагов: дисс. … канд. биол. наук: 03.00.07 / Елена Викторовна Функер. — Пермь, 2007. — 102 с. 23.Мубаракшина О. А. Применение препаратов бактериофагов для лечения и профилактики бактериальных ЛОР инфекций / О. А. Мубаракшина // Фарматека. — 2013. — Спецвыпуск: педиатрия. — С. 10–14. 24.Ever I. New perspectives of the phage therapy // Klin. Microbiol. Infekc. Lek. — 2007. — № 13(6). — Р. 231—235. 25.Карабелеш Е. Е., Ткаченко С. А., Панкратов С. М., Демедюк О. И. Применение бактериофагов, как концепция лечебного и профилактического направления в медицине // Актуальные проблемы транспортной медицины. — 2008. — № 1 (11). — С. 135—139. 26.L. V. Kolombet. Combined properties of microorganisms — new approach to designing bioformulations for plant growing / L. V. Kolombet, I. A. Dunaitsev, S. K. Zhigletsova // Bacteriology. — 2016. — Vol. 1. — № 1. — P. 54–61. DOI: 10.20953/2500-1027-2016-1-54-61
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37985
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях співробітників кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11613-30100-1-PB.pdfОсновна стаття476.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.