Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37901
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «ІСТОРІЯ ТУРИЗМУ»
Authors: Фокін, Сергій Павлович
Keywords: історія туризму
Issue Date: 2020
Abstract: Ця навчальна дисципліна є базовою для засвоєння історико-географічних знань та вмінь, що необхідні фахівцю у сфері туристичних послуг для здійснення професійного туро-перейтингу. Метою викладання дисципліни є комплексне вивчення історичних етапів розвитку ту-ризму, розкриття особливостей подорожей, інфраструктури подорожей, видів туризму від найдавніших часів до сучасного етапу. Курс передбачає засвоєння студентами необхідних відомостей про найважливіші події в історії туризму, про знання, набуті попередніми поколін-нями у сфері туризму: причини його зародження та розвитку.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37901
Appears in Collections:Навчально-методичниі комплекси навчальних дисциплін кафедри міжнародного туризму та країнознавства (ОС Бакалавр)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РНП_Історія_тур.pdf.pdf2.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.