Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37732
Title: Стійкість розв’язків задачі оптимізації архітектури програмних систем
Authors: Харченко, Олександр Григорович
Боднарчук, Ігор Орестович
Галай, Ірина Олександрівна
Keywords: архітектура програмної системи
метод аналізу ієрархій
оптимізація архітектури
Issue Date: 26-Mar-2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Citation: Досліджено стійкість розв’язків задачі проектування архітектури програмної системи з урахуванням показників якості, отриманих методом аналізу ієрархій. Для цього для різних значень неузгодженостей елементів матриці парних порівнянь, які задавались як випадкові величини, порівнювали критерії неузгодженості розв’язків задачі оптимізації, отримані класичним і модифікованим методом аналізу ієрархій. Досліджено також чутливість розв’язків із вибору оптимальної архітектури до неузгодженостей матриці парних порівнянь та похибок визначення коефіцієнтів пріоритету критеріїв якості. Отримані результати показали переваги модифікованого методу оптимізації, а також вплив стійкості рішень до неузгодженості парних порівнянь на коректність результатів оптимізації архітектури програмної системи.
Series/Report no.: Вісник Національного університету “Львівська політехніка” №771;pp. 17-24
Abstract: У зв’язку з підвищенням складності програмних систем (ПС) зростають вимоги до їх архітектури, в якій концептуально цілісно повинні бути об’єднані всі рішення із проектування системи. Складність розв’язуваних системою задач унеможливлює розробку архітектури “з нуля”, а використання існуючих рішень неприйнятне у зв’язку із постійним підвищенням вимог до якості ПС та швидкими темпами вдосконалення апаратно-програмних платформ. Істотним поступом у вирішенні цих проблем стало розроблення технології проектування архітектури, основаної на використанні архітектурних шаблонів (патернів). Суть технології полягає у представленні архітектури у вигляді деякої структури (каркасу), елементи якої вибирають із множини стандартних компонентів. Ця технологія, описана в [1], згодом була істотно розвинена, і в наш час широко використовується провідними корпораціями з розроблення програмного забезпечення [2]. Але оскільки для заданої предметної області ПС таких архітектурних рішень може бути розроблено декілька, то ставиться завдання вибору оптимального, за множиною критеріїв якості, рішення.
Description: Проведені дослідження показали, що використання стандартного алгоритму обчислення вагових множників у МАІ в задачі оптимізації архітектури програмної системи може привести до прийняття неправильних рішень у разі значної кількості альтернатив. Застосування модифікованої процедури в МАІ дає змогу істотно зменшити неузгодженості рішень, навіть за значних неузгодженостей матриці парних порівнянь. Так, для використовуваних критеріїв неузгодженості застосування модифікованого алгоритму забезпечило в деяких випадках зменшення значень критеріїв від 20 до 30 відсотків. Аналіз результатів показав також, що градієнт зростання критерію неузгодженості М1 збільшується зі збільшенням похибок матриць парних порівнянь, тобто отримане в МАІ рішення є нестійким до цих похибок. Тому необхідно додатково аналізувати отримані ранжування аль-тернативи як за сукупністю критеріїв, так і за окремими критеріями, а за необхідності - будувати області компромісів [3]. Корисним також є узгодження пріоритетів різних категорій фахівців під час визначення ваг критеріїв якості. Отже, застосування модифікованого алгоритму в МАІ, а також виконання перерахованих вище заходів дасть змогу зменшити вплив похибок парних порівнянь, а також нестійкість МАІ до цих похибок, і, тим самим, покращити якість розв’язків задачі оптимізації архітектури ПС за множиною критеріїв
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37732
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях кафедри комп’ютерних інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VNULPKNIT_2013_771_5.pdfОсновна стаття243.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.