Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37726
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorШостак, Оксана Григорівна-
dc.date.accessioned2019-02-12T07:27:48Z-
dc.date.available2019-02-12T07:27:48Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn2524-0390-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37726-
dc.description.abstractМета статті полягає в окресленні літературно-художніх нюансів усвідомлення концепту простір у світогляднй парадигмі народу черокі на прикладі роману Діани Глансі "Відштовхуючи ведмедя. Роман про Стежину сліз". Авторка доводить, що просторова ідентичність черокі формувалася на основі спільних територій, не останню роль відігравав в цьому і регіональний первень, базований на певній системі цінностей.uk_UA
dc.description.abstractЦель данной статьи заключается в определении литературно-художественных нюансов осознания концепта пространство в мировоззренческой парадигме народа чероки на примере романа Дианы Гланси "Отталкивая медведя. Роман о Тропе слез". Автор доказывает, что пространственная идентичность чероки сформировалась на основании совместной территории, не последнюю роль в этом процессе сыграла и региональная составляющая.uk_UA
dc.description.abstractThe purpose of the paper is to outline the literary nuances of the understanding of spaciousness concept in the ideological paradigm of Cherokee people through the lens of "Pushing the Bear. A Novel of Trail of Tears" by Diane Glancy. The author argues that Cherokee's spatial identity was formed on the basis of common territories, based on a certain system of values.uk_UA
dc.publisherЗакарпатські філологічні студії, випуск 5, том 2, м.Ужгород, Ужгородський національний університет, 2018. - с.151-157uk_UA
dc.subjectпросторова ідентичністьuk_UA
dc.subjectчерокіuk_UA
dc.subjectСтежина слізuk_UA
dc.subjectіндіанціuk_UA
dc.subjectкорінні народи Північної Америкиuk_UA
dc.subjectнаціональна ідентичністьuk_UA
dc.subjectпространственная идентичностьuk_UA
dc.subjectчерокиuk_UA
dc.subjectтропа слезuk_UA
dc.subjectиндейцыuk_UA
dc.subjectкоренные народы Северной Америкиuk_UA
dc.subjectнациональная идентичностьuk_UA
dc.subjectspatial identityuk_UA
dc.subjectcherokeeuk_UA
dc.subjectTrail of Tearsuk_UA
dc.subjectIndiansuk_UA
dc.subjectNative Americansuk_UA
dc.subjectnational identityuk_UA
dc.titleПростір як наратив національної ідентичності народу черокі у романі Діани Глансі "Відштовхуючи ведмедя. Роман про Стежину сліз"uk_UA
dc.title.alternativeSpace as national identity narrative in "Pushing the bear. A novel of trail of tears" by Diane Glancyuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc2:81'42:82 (73)-
Appears in Collections:Наукові роботи НПП кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НацідентиччерокіГлансі Стежинасліз.pdfстаття435 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.